« Najít podobné dokumenty

Obec Přistoupim - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přistoupim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dotazník — GDPR obcí a školských zařízení Page 1 of 3
<br> Dotazník — GDPR obor & skolskych
<br> zari zeni
<br> Vážení <.>
<br> jakožto studentka 37 ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bych Vás ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím rada požádala o poskytnutí informací prostřednictvím tohoto dotazníku <.>
<br> Děkuii za spolupráci <.>
<br> lva Jordánková
<br> nar.14.5.1998 Sedlnice 520,742 56 Sedlnice
<br> 'Povtnne pole
<br> E-mailová adresa '
<br> obec©pristoupimcz
<br>.Jméno a příjmení “
<br> Vladimíra Brychová
<br> Název instituce veřejné správy *
<br> * jedná se () orgány Územní samosprávy,školy a školská zařízení
<br> Obec Přistouptm
<br> Telefonní Čislo *
<br> +420321622904
<br> „Jakým způsobem Vaše organizace zajišťuje výkon povéřence pro ochranu osobních údajů? '
<br> o interním zaměstnancem
<br> externím poskytovatelem služeb povéšence -fyzická osoba (OSVČ) externím poskytovatelem služeb pověřence - právnická osoba externím poskytovatelem služeb povéřence - zaiištujeyiná škola
<br> Jiné:
<br> OO©'O
<br> Název firmy,která vykonává funkci pověřenec pro Vaši organizaci "
<br> SMS-služby s.r.o <.>
<br> g? !Požáciat opi ístup pro opravy
<br> https://docs.google.com/forms/d/ 1 XLS 1H57OCVKSGPhLMYu7Ei001 de3 sxaleBgS.<.>.27.1 12019
<br> Dotazník — GDPR obcí a školských zařízení Page 2 of 3
<br> Jaké nejvyšší dosažené vzdělání má Váš pověřenec pro ochranu osobních údajů?
<br> 'v případě právnické osohy„prosín1,uveďte vzdělání osoby která přichází s Vaší organizaci nejvice do styku
<br> O vysokoškolské vzdělání v právní oblasti (alespoň titul Bc.) 0 vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií (alespoň titul BC,) jme vysokoskolske nebo vySS| odborné vzdelanl
<br> O vzdělánistředoškotské
<br> Na jak dlouhou dobu ma'te uzavřenou smlouvu s povéřencem?'
<br> *specifikujte,prosím,kdy tato smlouva vyprší
<br> 24.5.2020 s možností prodloužení
<br> Jaká je výše měsiční odměny.která byla s pověřencem sjednán...

Načteno

edesky.cz/d/3421443

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přistoupim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz