« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Stanovení přechodné úpravy provozu sídl. Vajgar v J. Hradci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace 58598
Úprava křižovatky MK na sídlišti Vajgar před č.p.722
<br> DIO - schéma
<br> w“ „ma-<:; „„,<.> *“ of“ TSW-“731 \,\ ' u" '
<br> \ Q\ JiNDŘICHUVHRADEC ||| - _ €"— x.'“ 697 „__fXaDotčená lokalita <,>
<br> tun-ld sn.Í ' Í.<.> Nov? in!-“'
<br> / <.>
<br> 031725 H;"
<br> %“
<br> GIL <.>
<br> C) CD „_ d' ;,+
<br> 5! Mín—'
<br> 5.71.AJ _ <,>
<br> :.NI u" rumu-m <.>
<br> NWA OBRUNKDVA uv
<br> 9m.<.> 1 u; ;.<.>
<br> Dbiednavalel DIO :
<br> Suwiulalsky XXXX s.r.n <.>
<br> U Panalámy amu.371 01 J.Hradec IC: 45035599
<br> lmnlakl: Ing.Jindřich Smnlrk
<br> let.725 4% 552
<br> XXX XXXXXXXX - JANEV Tábor dopravní značanl
<br> zpramvai: XXXXX XXXXXXX mnbll : XXXXXX XXX
<br> Součást stanovení Městského úřadu Jindřichův Hradec Odbor dopravy
<br> c j.: 24314.ŽíŽíÁŽÁa/ť
<br> TK FARKO
<br> ZA now [
<br> (Ngm 5 Z -
<br> Sunem an na.KT 110083 I IW EIET oa| STAVAĚCÍ LAMPA |
<br> AB
<br> Ruml kau.lA15
<br> Ze dne Jf/ffď/ý
<br> _ 0,0 9? cuomm“ OHC-(STI SD
<br> U TK M
<br> Akce : Úprava křižovatky MK na sídlišti Vajgar v J.Hradci <.>
Stanovení přechodné úpravy provozu sídl Vajgar
Městský úřad Jindřichův Hradec
<br> odbor dopravy Klášterská 135/11,377 22 J.Hradec
<br> Č.j.:DOP/S 8598/19/Hn tel.384 351 273; e—maií: hanouskova©jhcz VJ Hradci 18.11.2019 Vyřizrg'e: Bc.Simona Hanouskova
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec,odbor dopravy jako věcně a místně příslušný Obecní úřad podle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,na základě žádosti,doručené dne 18.11.2019
<br> s t a n o V u j e právnické osobě SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,o.z.Dopravní stavby JIH,Oblast J.Hradec U Panelárny 881/111,377 01 J.Hradec,IČ: 48035599
<br> podle © 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění <,>
<br> přechodnou úpravu provozu křižovatky na místní komunikaci č.200c a místní komunikaci č.217c na
<br> sídl.Vajgar v J.Hradci,takto:
<br> ].Přechodná úprava provozu bude na komunikacích osazena od 25.11.2019 do 20.12.2019 <.>
<br> 2.Po skončení stavebních prací bude přechodně dopravní značení neprodleně odstraněno <.>
<br> 3.Místo pracoviště bude označeno přechodnou úpravou provozu podle situace,která je součástí stanovení.Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reílexní úpravě,podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.a TP 66 „Zásady pro přechodně dopravní značení na pozemních kounikacích“ <.>
<br> P O 11 č e n 1' : POdle © 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.() d ů v o d n ě n í : Stanovení se vydává na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,o.z.Dopravní stavby JIH,Oblast ].Hradec,doručené dne 18.11.2019 Důvodem je rekonstrukce křižovatky na sídl Vajgar— mlstní komunikace c.200c a místní komunikace č.217c u čp.920 VJ.Hradci.Knavrženěmu
<br> dopravním...

Načteno

edesky.cz/d/3420940

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz