« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 o poskytnutí dotace na prodejnu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 o poskytnutí dotace na prodejnu
Veřejnoprávní smlouva č.I/2019 o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Na základě usnesení zastupitelstva obce Lesná č.55 ze dne 1 1.1 12019 a smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem vysočina ze dne 16.10.2019 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení 5 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Čl.1
<br> Smluvní strany
<br> Obec Lesná
<br> IČO: 0051 1242
<br> se sídlem: Lesná 35,395 01 Pacov bankovní účet č.: 31620261/0100
<br> zastoupená starostou: Ing.Jindřichem J írou
<br> jako "poskytovatel"
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> datum narození / IČO: XXXXXXXX
<br> adresa bydliště : Stínadla 1038,584 01 Ledeč nad Sázavou provozovna: Lesná 34,395 01 Pacov (prodejna smíšeného zboží) bankovní účet č.: 141273133/0800
<br> zastoupená Marií Vávrovou
<br> jako "příjemce"
<br> Čl.2 Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 72 000,— Kč za účelem podpory akce Prodejna v obci Lesná 2019 (dále jen akce).Akce bude realizována v období 1.1.2019 — 10.12.2019 <.>
<br> Čl.3 Podmínky použití dotace
<br> ].Poskytovatel dotaci poskytne formou bezhotovostního převodu na účet příjemce,a to po podpisu této smlouvy <.>
<br> 2.Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k úhradě nákladů akce vymezeného v Čl.2 smlouvy <.>
<br> 3.Dotace musí být použita v době realizace akce vymezené v Čl.2 smlouvy,tzn.v období 1.1.2019 - 10.12.2019.Vtomto časovém období musí být veškeré účetní doklady související 5 akcí vystaveny,příjemcem uhrazeny a zaneseny do účetnictví příjemce <.>
<br> Příjemce je povinen do 14.12.2019 doručit poskytovateli kopie prvotních dokladů (faktur,paragonů,<.>.<.> ) o úhradě souvisejících 3 akcí / soupis účetních dokladů akce a současně i kopie dokladů o úhradě (bankovních výpisů,pokladních dokladů) ve s...

Načteno

edesky.cz/d/3420898


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz