« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
or
KEO-W 1,<,> 11.319 / UcO6x
<br> obecní úřad
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č,6
<br> Rozpočtové zrněny roku 20't9
zpracováno: 9,1 1.2019
<br> strana: 1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke sclrválení úpravy rozpočtu <.>
<br> PŘíJMY
N+Z+UZ org XXX XXX ZJ Púvodtrí hodnota Po znlětrě Pol;is
<br> X} XXXXXXXXX 0000 0000 1340 000
Paragraf 0000 celkem:
<br> 2) 000000000 0000 6171 2324 000
Paragraf 617'í celkeln:
<br> 0,00 40 000,00 40 000,00
0,00 49 500,00
0,00 49 500,00
<br> Ztnětra
<br> 5 000,00 1 000,00
<br> 1 5 000.00 1 000.00
<br> 15000,00 1 000,00
<br> 49 500.00 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 49 500,00 Činnost místlli spráVy
<br> Po zrněně Popis
<br> 6 000,00 Věcné dary
<br> 6 o00,00 ostatní výdaje souvisejíci se sociálním poťade *
<br>,16 o00,00 Elekttická energie
<br> 1 6 000,00 Činrlost rnístni správy *
<br> 0,00 40 000,00 40 oo0,00 Po|;latek za provoz systélnu shromažd'ování,sběru,p
<br> ořg; 0000 celkem: o,o0 89 500,00 89 500,00
<br> PŘÍJMY celkern 0,o0 89 500,00 89 500,00
<br> VYDAJE
XXX XXX zJ púvodní hodnota
<br> XX XX XXXX) XXXXXXXXX XXXX
Paragraf
<br> 4} 000000000 0000
Paragraf
<br> 431 9
<br> 431 9
<br> 617 1
<br> 6171
<br> celkem: 5000,00 1000,00
5154 000
celkem;
<br> ořg: 0000 celkem: 20 000,00 2 000,00 22 000,00
<br> VÝDAJE celkem 20 000,00 2 000,00 22 000,00
<br> FlNANcoVANl
N+Z+UZ org XXX XXX ZJ PúVodní hodnota Po Změlrě Popis
<br> X) XXXXXXXXX 0000 0000 B115 000
Paragraf 0000 celketn:
<br> -B7 500,00 -663 383,75 Základní běžný účet územ,samos
<br> 0rg: 0000 celkem:,575 883,75 -87 500,00_ -663 383,75
<br> FlNANcoVÁNi celkem _575 883,75,87 500,00,663 383,75
<br> OnLl,rtl lun/ 0
<br> ďLllrrh'k-la Lrť /O,//,<,> a/?
<br> !úr}qftl,Lr/ al/ll,uaqJ{/-/ b7t?
<br> ly^rrs:***ffi
<br> -575 883,75
<br> -575 883,75,87 500,00 -663 383,75
<br> t/
<br> l.-i§,t9] :yffi;;ibl
<br> Zména
<br> Změna
<br>
<br> obecní úřad
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.6
<br> KEO-W 1,11.319 / UcO6x
<br> Rozpočtové změny rokL; 2a19 zpracovátro: 9,1 1.201 9
strana: 2
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3420896


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz