« Najít podobné dokumenty

Obec Moravskoslezský Kočov - Rozpočtové opatření 23/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moravskoslezský Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 23/2019
Obec Moravskoslezský Kočov.IČO 00576042 KEO4 1.6.7 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2312019 <.>
<br> Žastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:
<br> Výdaje __ XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 3392 5139 19 000.00 6 000.00 24 000.00 Nákup materiálu jinde nezařazený 2) 3392 5153 50 000.00 —5 000.00 45 000.00 Plyn Celkem za Par: 3392 69 000,00 0,00 69 000.00 Zájmová činnost v kultuře 3) 3399 5011 58 000.00 —58 000.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma Celkem za Pa:: 3399 58 000,00 -58 000.00 0.00 Ostatní záležitost kultury,církví a 4) 3631 5171 9 000,00 2 000.00 11 000.00 Opravy a udržování Celkem za Par: 3631 9 000,00 2 000,00 11 000.00 Veřejné osvětlení 5) 3639 5139 3 000,00 -2 000.00 1 000.00 Nákup materiálu jinde nezařazený Celkem za Par: 3639 3 000.00 -2 000.00 1 000.00 Komunální služby a územní rozvoj 6) 3745 5011 860 000.00 58 000,00 918 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma Celkem za Par: 3745 860 000.00 58 000,00 918 000.00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7) 6171 5154 50 000,00 -800,00 49 200,00 Elektrická energie 8) 6171 5161 7 000,00 800,00 7 800,00 Poštovní služby 9) 6171 5169 495 100.00 4 000,00 499 100.00 Nákup ostatnich služeb Celkem za Par: 6171 552 100.00 4 000,00 556 100.00 Činnost místní správy Výdaje celkem 1 551 100.00 4 000.00 1 555 100.00 Financování XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 10) 8901 -4 000.00 4 000,00 0,00 Operace z peněž.účtů organnemaj.Celkem za Par: -4 000,00 4 000.00 0.00 Financování celkem -4 000.00 4 000,00 0,00
<br> 1/2
<br> Obec Moravskoslezský Kočov,IČO 00576042
<br> KEOd 1.6.7r UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Výdaje Par Po! Org Akce Původní Změna Po změně Název 3399 XXXX xxxxx xxxxx 629 000,00 -58 000,00 771 000.00 Ostatní záležitost kultury.církví a sděl.3631 XXXX xxxxx xxxxx 134 500,00 2 000.00 136 500.00 Veřejné osvětlení 3639 XXXX xx...

Načteno

edesky.cz/d/3418079


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moravskoslezský Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz