« Najít podobné dokumenty

Obec Ktiš - Návrh rozpočtu obce Ktiš na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ktiš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu na rok 2019.pdf
Obec
<br> Ktiš
<br> KEO—W 1.11.245ÍU0193
<br> i\iávrh rozpočtu roku 2019
<br> zpracováno: 8.11.2018
<br> strana: 1 13
<br> P ŘÍJ Ni Y „ dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ Návrh rozpočtu 0000 10 430 800,00 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 2 000 000,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 10 000,00 2310 Pitná voda 566 000.00 2411 Záležitosti pošt 210 000,00 3399 Ostatní záEežitost kultury,církví a sděl.prostředků 45 000,00 3612 Bytové hospodářství 830 000,00 3613 Nebytové hospodářství 40 000,00 3632 Pohřebnictví 2 000,00 3039 Komunální služby a územní rozvoj Einde nezařazené 1 024 400,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadu 60 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 15 100,00 6330 Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 50 000,00
<br> P ŘÍJ lVl Y - dle paragrafů
<br> 15 323 300,00
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: oAíšíovE PŘÍJMY Třída 2: NEDANOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘiJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
<br> to 430 800,00 4 442 500,00 400 000,00 50 000,00
<br> Obec
<br> Ktiš
<br> KEO—W 131245 ! Uc195
<br> i\iávrh rozpočtu roku 2019
<br> Zpracováno: 8.11.2018 strana: 2 73
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ Návrh rozpočtu 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 1 320 000,00 2212 Silnice 3 000 000,00 2310 Pitná voda 766 400,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakíádání s kaly 283 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 127 000,00 2411 Záležitosti pošt 359 000,00 3113 Základní školy 1 707 000,00 3314 činností knihovnické 3 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 80 000,00 3322 Zachování & obnova kulturních památek 60 000,00 3341 Rozhlas a televize 4 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 566 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 46 500,00 3419 Ostatní sportovní činnost 50 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 80 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3417990


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ktiš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz