« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Coragen 20 SC / UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení (PDF, 536 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 536 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338 1/4 Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 031698/2019/21937 Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz Označení UKZ / coragen 20 sc.pdf Telefon: +420 545 110 489 Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 21.listopadu 2019 Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto povoluje podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009 („dále jen „nařízení ES“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Coragen 20 SC evid.č.4870-2 následujícím způsobem: Čl.1 1) Rozsah povoleného použití přípravku: 1) Plodina,oblast použití 2) Škodlivý organismus,jiný účel použití Dávkování,mísitelnost OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) Pozn.k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně rajče makadlovka 0,263 l/ha 1 2) od začátku výskytu 5) skleníky květák,brokolice,zelí hlávkové,kapusta zápředníček polní,můra zelná,bělásek řepový,bělásek zelný,zavíječ zelný,obaleč pryšcový 0,125 l/ha 1 1) od: 12 BBCH,do: 49 BBCH 5) pole mrkev pochmurnatka mrkvová 0,175 l/ha 21 1) od: 15 BBCH,do: 49 BBCH 5) pole 6) konzumní 2/4 mrkev pochmurnatka mrkvová 0,175 l/ha 21 1) od: 15 BBCH,do: 89 BBCH 5) pole 6) semenné porosty zelenina kořenová pochmurnatka mrkvová,motýli 0,175 l/ha 21 1) od: 15 BBCH,do: 49 BBCH 5) pole 6) konzumní zelenina kořenová pochmurnatka mrkvová,motýli 0,175 l/ha 21 1) od: 15 BBCH,do: 89 BBCH 5) pole 6) semenné porosty slivoň obaleči 0,263 l/ha 14 1) od: 73 BBCH,do: 87 BBCH OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.Plodina,o...

Načteno

edesky.cz/d/3417830


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz