« Najít podobné dokumenty

Obec Chrást (Příbram) - Program ZO Chrást 2.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrást (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program ZO Chrást 2.12.2019
Obec Chrást Obecní úřad Chrást
<br> Místo konání:
<br> Doba konání:
<br> Navržený program:
<br> I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chrást
<br> Obec Chrást — místnost obecního úřadu,Chrást č.p.15
<br> 2.prosince 2019 od 19.00 hodin
<br>.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br>.Schválení programu
<br>.Věcné břemeno na pozemku p.č.16 a 17/4 v k.ú.Chrást u Tochovic.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
<br>.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022.Návrh rozpočtu na rok 2020
<br>.Rozpočtové opatření č.6
<br>.Plán inventarizace
<br>.Cena vodného a stočného
<br> 10.Pořízení traktorového nosiče kontejnerů
<br> 11.Postup řešení ve věci pozemků užívaných panem J.Čížkem 12.Diskuse a závěr
<br> kDOO\I(DU1-$>UUNi—\
<br> V Chrástu,dne 25.listopadu 2019
<br> starosta obce Chrást
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.listopadu 2019
<br> Ing.Jiří Ptáček:
<br> O C CHRÁST 72 Březnice
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Ing.Jiří Ptáček:

Načteno

edesky.cz/d/3417390

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrást (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz