« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Přerušení dodávky elektřiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přerušení dodávky elektřiny
OZN DOD
<br> ÁMENÍ o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENI AVKY ELEKTRINY
<br> rotami
<br> Jmenem provozovatele distribuční soustavy' společnosti ČEZ Distribuce,&.a.<.> si Vás dovolujeme pcdie & 25 odst.5 zákona &.458f2000 Sb <.>,v platném znění <,>
<br> tímto :půcohem Inf
<br> DATUM
<br> eBEchIST
<br> ULICE r DDTČ
<br> Upczo měni:
<br> ormovat o plánovaném přerušeni dodávky elektřiny:
<br> 12.12.2019 oo 13:30 hod.oo 15:00 hod <.>
<br> NÍ ČÁST
<br> CH LUM ze Ěmw u V&M'ĚQ „ve
<br> ENA LOKALITA! DoPLriJUJICI PC:-ZNÁMKY
<br> Část obce
<br> rovozovetelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušeni dodavky eíektňnv : !.r—_ <.>,'rrrr|:::n3.<.> r do vypnutého úseku distribuční sousta-rv
<br> Přerušení dodavky etr—rl-ntřiny.<.> r ee uskuteční v Souladu s ustanoveními 53“ 25 cdet.& pism.(:] bod 5 & Diem.dt bod 5 zákaz-na ů.dEB-fEDůEI Sb.[energetický zákon),v platném mení <,>
<br> z důvodu [armádě-ní piáno-„raných praci na zaříxení drstribuční eouatavv,& to v nezbytne nutném rozsahu & ohtedem na zákazníky.Uteto souvislosti ci tree dovolujeme
<br> zároveň upozornit.zásad bezpe-Enoch a
<br> Důkuje me vám za
<br> SKUPINA ČEZ
<br> že dotčené zařizení distribuční Soustavy je nutne' i v této době považovat za zařízení pod napětím.a proto vás žádáme o dodržení všech
<br> provedení opatření potřebných I: zamezení případných škod na zdraví a majetku <.>
<br> pochopení <.>
<br> CEI Dhtriouco,a.a <.>
<br> Důťtln.neon lv-Pc-dmoklv.Top rcl-ra Hm.-'H.PSČ dea 02 | Ice 2-1I2EIEX15 | ort CZEATĚHGBE opomenou mega-rá \: obch.minul-cu “mocném Krum-rým 5 em »- U5|| nac' Lanc-m.sp.rn.E-.213-5 bezplalrlá hannah-1: žínka CEZ ŠISthuťAJ.: H-C'ÉI 550 550 thlaůcl'nl peru-zh.(ti:-rlrlhlánl mžacavkv.mít:-:|
<br> Email: WCN?cczdistrih-urzew | www.cezdnsmnucecg
<br> WWW.Lzezdietrihuce.czfodstavlw kontaktní linka 500 850 850

Načteno

edesky.cz/d/3416733

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz