« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 569 na Chlumu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 569 na Chlumu
Obec Nalževíee
<br> \Í
<br> v.sozrfudu 3 ::.s'mnuvem'm gb" 3? zákona č.! 2%2000 Sh„ a obcích
<br> (ubeem' zřízení) ve znění perdéjšr'eh předpisů
<br> zveřejňuje záměr prodeje
<br> části obecným pozemku parc.č.569
<br> v kurrisrriřhn'n: území :: obci Nafžnvice na Chinin" (u Jihevam)
<br> ÁZFV(5ÍĚgjĚTIĚfoJ :
<br> EškgffiírfftJ :
<br> a přibližně výměře 400 1113
<br> (vie grafická přf'fmha)
<br> „ÚB
<br> r
<br> edm % $%) fw
<br> \ 'rr' REQ-(žili? \Cfo Jána F_i-ení ' ová “:*-'.mfru'm'rku 1"ch „.-"'u-1h"šf:1-“k*e
<br>.?5.H.ZHN
<br> \\.-
<br> 1Li2nJr -' Illjcrhl'l- c.u3k.r:1.l'rr1aru-'-hka' <.>,<.> Ipn'nLaapw

Načteno

edesky.cz/d/3416731


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz