« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Chlum

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ŠKOLA Návrh střednědobého výhledu 2020
List1
Záklaní škola a Mateřská škola Chlum,okres Příbram
Chlum 16
262 93 Nalžovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
<br> Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
Prostředky od zřizovatele Prostředky ze SR Celkem Prostředky od zřizovatele Prostředky ze SR Celkem Prostředky od zřizovatele Prostředky ze SR Celkem
Náklady
50 Spotř.mat <.>,energie 470,000 200,000 670,000 470,000 230,000 700,000 492,000 250,000 742,000
51 Ost.služby 485,000 0 485,000 485,000 0 485,000 525,000 0 525,000
52 Osobní náklady 230,000 13,600,000 13,830,000 230,000 13,870,000 14,100,000 250,000 14,650,000 14,900,000
54 Ostatní náklady 18,000 0 18,000 18,000 0 18,000 20,000 0 20,000
55 Odpisy 175,000 0 175,000 175,000 0 175,000 195,000 0 195,000
56 Ost.fin.náklady 18,000 0 18,000 18,000 0 18,000 18,000 0 18,000
Celkem N 1,396,000 13,800,000 15,196,000 1,396,000 14,100,000 15,496,000 1,500,000 14,900,000 16,400,000
<br> Výnosy
60 Výnosy z prodeje služeb 196,000 0 196,000 196,000 0 196,000 196,000 0 196,000
67 Transfery,dotace 1,200,000 13,800,000 15,000,000 1,200,000 14,100,000 15,300,000 1,304,000 14,900,000 16,204,000
<br> Celkem V 1,396,000 13,800,000 15,196,000 1,396,000 14,100,000 15,496,000 1,500,000 14,900,000 16,400,000
<br>
V Chlumu,dne 18.11.2019
Vypracovala : XXXX XXXXXXXXXX
Schválila: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,ředitelka školy
<br>
ListX
<br>
List3
ŠKOLA Návrh rozpočtu 2020
List1
Základní škola a Mateřská škola Chlum,okres Příbram
Chlum 16
262 93 Nalžovice
Návrh rozpočtu na rok 2020
Rok 2020
<br> Prostředky od zřizovatele Prostředky ze státního rozpočtu Celkem
Náklady
50 Spotřeba mat <.>,energie 425,000.00 160,000.00 585,000.00
51 Ostatní služby 460,000.00 - 0 460,000.00
52 Osobní náklady 200,000.00 13,340,000.00 13,540,000.00
54 Ostatní náklady 10,000.00 - 0 10,000.00
55 Odpisy,majetek 165,000.00 - 0 165,000.00
56 Ost.fin.náklady 12,000.00 - 0 12,000.00
<br> Celkem N 1,272,000.00 13,500,000.00 14,772,000.00
<br>
Výnosy
60 Výnosy z prodeje služeb 150,000.00 - 0 150,000.00
67 Výnosy z transferů,dotace 1,122,000.00 13,500,000.00 14,622,000.00
<br> Celkem V 1,272,000.00 13,500,000.00 14,772,000.00
<br> V Chlumu,dne 18.11.2019
Vypracovala : H.Červenková
Schválila : Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,ředitelka školy
<br>
ListX
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/3416730

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz