« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Návrh rozpočtu a plánu nákladů a výnosů na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nalžovice 2020-2023
NÁVRH STŘEDNĚDUBÉHÚ yí'fHLenu addečTu DBCE NALždylee
<br> 2020 - 2023 2013 2020 2021 2022 2023 skutečndet ytís.Kč 1—10 Třída 1 Daňdye příjmy 10 063 11 230 11 235 11 235 11235 Třída 2 Nedaňeye příjmy 1 303 1 434 1 430 1 430 1430 Třída 3 Kapitaldye příjmy 333 0 0 0 0 Třída 4 Přijddtaee yč.konadlidace 4 334 325 330 330 330 Příjmy celkem 12 443 14 133 14 155 14 155 14155 Třída 5 Běžné yydaje 12 103 12 535 12 530 12 530 12600 Třída 3 Kapitáldye yydaje 331 11 000 0 0 0 vydaje celkem 12 240 23 535 12 530 12 530 12300 Financdyani Důl 3124 Splátkyjininy—Čaatdbdř 334 334 334 334 334 pdl 3124 Celkem 334 334 334 334 334 yWěšend: 25.11.2013 0 B HFX sejmuto: _ XXXX P ní má a matka
Návrh plánu N a V Obce Nalžovice
Výnosy :
<br> l'lalálclntl)r :
<br> 1lť'jífsledek :
<br> Zveřejněno :
<br> Sejmuto:
<br> náves PLÁNU NÁKLADÚ A VÝNÚSÚ
<br> OBCE NALŽOVICE
<br> pro hospodářskou činnost na rok 2920
<br> vodné
<br> stočné
<br> kemp Oboe
<br> smluvní svoz TKO ostatní nedaňové příjmy.r
<br> celkem
<br> zásobování pitnou vodou likvidace odpadních vod kemp Oboz
<br> službyr — svoz TKD Tranzit provoz
<br> Celkem
<br> „ří ff Mf?
<br> 355.ÚUD,— Kč 645330,- Kč ?SU.ÚUD,— Kč DODGE,— Kč
<br> 49390; Kč
<br> l.9i0.0[lll,- Kč WEB-ÚU,— Kč 6DÚ.ÚÚÚ,» Kč SGC-.ÚÚÚ: Kč [2U.ůůů,— Kč 40.00Ú,— Kč
<br> 1360360,- Kč
<br> + 150.000.- Kč
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Návrh schodkového rozpočtu Obce Nalžovíce na rok 2020
<br> příjmy - členění dle paragrafů
<br>,<,> rozpočet schvalany „,<,> rozpočet pod skutecnost navrh 2015 zmanach 1 4022015 rozpoctu 2020 2015
<br> par.151111 vtis.111'.daň z přřjmů ze závislé činnosti 2 162,0 2 162,0 2 226,2 2 500,0 11111 1 511111111 osvf: 511,11 511,11 111,51 55—11 daň 1 př.FD vybíraná zv.sazbou 200,0 200,0 202,2 220,13 _ daň 1 příjmů právnickych osob 2 000,0 2 000,0 1 501,2 2 000,0 daň 1 příjmu práv.osob obce 0,0 338,5 338,5 400,0 DPH 4 100.0 4 100,0 4 135,8 5 000,0 poplatek za likvidaci odpadu 440,0 440,0 440,4 600,0 poplatky ze psů 13,0 13,0 14,6 15,0 rekreačnípoplatak 110,0 110,0 21,2 180,0 poplatek za užíváníveřprostr.0,0 0,0 0,2 0,0 ubytovací kapacíta 50,0 50,0 12,2 0,0 správní poplatky 10,0 10,0 5,8 10,0 _ 51111511 2 1511511 511,11 511,11 115,1 511,11 daň z nemovitostí 600,0 000,0 615,0 200,0 neinvatpřijlransfery 0,0 15,2.15,2 0,0 dotace ze státního rozpočtu 650,0 232,8 614,8 250,0 dotace KUSK 125,0 125,0 0,0 125,0 2411 záloÍimSti pošt 160,0 160,0 122,3 120,0 5314 knihovnické poplatky 0,8 0,8 0,5 0,5 3355 Ostat.zál.kulturya sdělprostř.0,0 25,4 25,4 0,0 3612 bytové hospodářství 210,0 210,0 653,2 523,0 3613 nebytové hospodářství 225,4 225,4 168,2 215,4 3631 veřejné osvětlení 0,0 0,0 0,1 0,0 3632 pohřebnlctví 2,5 2,5 12,0 2,2 3635 komunální služby a územní roz.642,2 1581,5 1 585,1 0,0 3222 5111311 a svoz komunodpadů 0,0 0,0 5,3 0,0 3225 odměna EKO-11131111 za tř.odpad 150,0 150,0 112,1 160,0 5511 115_1111 - příjmy : 111111515 111,11 111,11 111,11 111,11 6121 čínnost místní správy 0,0 0,0 0,4 0,0 15310 obecné P a 12 fín.oparací - úroky 1,0 1,0 1,5 2,0 6330 pře-vody v1.fond13m v rozpoč.0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 Příjmy celkem 11 511,11 11 511,5 11 415,3 14 135,00
<br> Návrh schodkověho rozpočtu Dbce Nalžovice na rok 2020 vydaje - členění dle paragrafů
<br> rozpočet ] schváleny po skutečnost návrh rozpočtu rozpočet změnách 1 -10;2015 2020 2015 2015
<br> par.pol.text v tis.Kč 2212 silnice 3 000,...

Načteno

edesky.cz/d/3416729

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz