« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřiš - Návrh rozpočtu obce Oldřiš na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřiš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20191125160529405.pdf
Obec Oldřiš,IČO 00277070
<br> Návrh rozpočtu obce Oldřiš na rok 2020 v členění dle paragrafů
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů ve znění zákona č.<.> 320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb,č.421/2004 Sb <.>,Č.557/2004 Sb.<,>
<br> č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb.č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č245/2006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> lfPřiiw.__ ý_ _,<,>,_ Upravený Skutečnost 2019 Návrh Schválený rozpočet 2019 k k datu rozpočtu rozpočet 2019 datu zveřejnění zveřejnění 2020
<br> XXX XXX Název X XXXX Daně,poplatky,transfery X XXX 400,00,9 364 300,00 9 619141,87 12 483 500,00 1012 XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.13 900,00 13 900,00 1 329,00 15 000,00 1032 XXXX Podpora ostatních produkčních 10 000,00 43 000,00 38 701,00 40 000,00 2212 XXXX Silnice 0,00 7 000,00 5145,00 0,00 3319 XXXX Ostatní záležitosti kultury 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3341 XXXX Rozhlas a televize 2 000,00 2 000,00 1 100,00 2 000,00 3399 XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a 7 000,00 12 000,00 8 367,00 10 000,00 3412 XXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 6 000,00 6 000,00 4 000,00 6 000,00 3429 XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 000,00 4 000,00 200,00 2 000,00 3612 XXXX Bytové hospodářství 134 000,00 134 000,00 111 778,00 136 000,00 3613 XXXX Nebytové hospodářství 57 000,00 59 200,00 49 222,00 60 500,00 3635 xxxx Územní plánování 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj 501 000,00 514 000,00 408 005,00 501 000,00 3722 XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 8 800,00 8 800,00 6 437,00 9 000,00 3725 XXXX Využívání a zneškodňování 110 000,00 110 000,00 89 423,00 110 000,00 3900 XXXX Ostatní činnosti související se 5 000,00 5 000,00 1 593,00 2 000,00 5512 XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 5 200,00 5108,00 0,00 6171 XXXX Činnost místní správy 2 000,00 4 200,00 2 371,00 1 000,00 6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finanč...

Načteno

edesky.cz/d/3416615

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřiš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz