« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 66 - Rozhodnutí č. 956_19_VH.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

66 - Rozhodnutí č. 956_19_VH.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/7 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ č.956/19/VH
<br> o povolení změny stavby vodního díla před dokončením <.>
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br>
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný
<br> vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst.4 zákona
<br> č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 15
<br> odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů,po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle § 118 odst.1 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> žadateli,kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Proskovice,Světlovská 82/2,724 00
<br> Ostrava - Proskovice,IČ 00845451,změnu stavby vodního díla „Revitalizace Mlýnského náhonu
<br> Proskovice – Úprava křížení příkopu z odstavného ramene Ondřejnice s VTL plynovodem“
<br> před dokončením dle § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a dle § 118 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,dle projednané a ověřené projektové dokumentace <,>
<br> kterou vypracoval právní subjekt Sweco Hydroprojekt a.s <.>,Divize Morava,pracoviště Ostrava <,>
<br> se sídlem Varenská 49,729 02 Ostrava-Moravská Ostrava,IČ 26475081,a autorizoval Ing.K...

Načteno

edesky.cz/d/3415713

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Proskovice
02. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz