« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Veřejná vyhláška obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška obecné povahy
Městský úřad Přeštice
<br> Odbor správní a dopravní
<br> Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice,telefon 379 304 555_ ID: hcpbx62
<br> NAŠE SPIS.ZNAČKA,OSD-6063-20l9-SI'ZD NAŠE CISLU.ll-lDNAL'l.PR-OSD-Sl—ÍD/JZJl9/2019
<br> () P RÁVN ĚNA
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA: XXXXXX XXXXXXXXXX *l'l'lLEl—UN: XXX XXX XXX
<br> li-MAIL' sedlackovacjý'prestice-mestocz DATUM: XX,listopadu 3019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Přeštice.odbor správní a dopravní podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 22.11.2019,kterou podala společnost STREICHER,spol.sro.Plzeň,se sídlem Plzeňská 565,332 09 Štěnovice,IČ 14706768,(dále jen "navrhovate|")
<br> stanoví
<br> vsouladu sustanovením 57? odst.1 písmo) zákona Č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j.KPPP-141688-2/ČJ-2019-031106-48 ze dne 17.10.2019 zdůvodu havárií na plynárenskem zařízení společností GrídServíces.sro se sídlem Plynárenská 499/1,657 02 Brno na silnicích II.a III.třídy a na MK vúzemnim obvodu obce srozšířenou působnosti Přeštice <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: ].Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 1.1.2020 —31.12.2020.2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu 5 vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních ketmínikacích".Ill.vydání a dle příslušných platných technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 \“ reflexním provedení <.>
<br> Dopravní značky budou použity dle TP 66 (111.vydání) dle schémat číslo 8/1,3/2,8/3,B/4,B/5.1,B/S.2,3/7,3/8,B/...

Načteno

edesky.cz/d/3415465

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz