« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenná - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2018
L.-.<.>.„_ -»—
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Krajský úřad Olomouckého kral e
<br> Odbor kontroly za „ Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc » * ' SpZn.: KUOK/58840/2018/OK/7331 Počet listů: 8 Č.j.: KUOK 1490/2019 Počet stran: 8 Počet stejnopisú: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0 Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2018,|č 00302759
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 7.9.2018 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 19.2.2019.Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona „ č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolnim úkonem,jimž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Kamenná za rok 2018 dne 6.8.2018.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracováni této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolnich zjištěních dne 19.2.2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kamenná Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2018 Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX kontrolor: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
<br> * zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXXXX - starosta Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kame...

Načteno

edesky.cz/d/3414108

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz