« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Nabídka nepotřebného provozního majetku pro právnické a fyzické osoby - osobní automobily (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 1 MB)
1 / 1
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Odbor vnitřní správy
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 467576/2019
Vyřizuje.: Odbor vnitřní správy
<br>
Datum: 19.11.2019
<br>
<br>
<br>
Nabídka nepotřebného provozního majetku pro právnické a fyzické osoby – prodej
osobních automobilů
<br> V souladu se zákonem č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích,ve znění pozdějších předpisů a s § 20,21 vyhlášky MF ČR č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů <,>
nabízíme nepotřebný movitý majetek (osobní automobily),s nímž má příslušnost hospodařit Státní
pozemkový úřad.Jedná se o nepotřebný majetek,který je opotřebovaný a zastaralý <.>
<br> V případě zájmu o podrobnější informace a prohlídku osobního automobilu nás,prosím,kontaktujte
na adrese nebo e-mailem viz přiložený seznam vozidel,a to nejpozději do 10.12.2019
do 12:00 hod <.>
<br> Neobdržíme-li do tohoto termínu Vaši odpověď,budeme to pokládat za projev nezájmu z Vaší
strany <.>
<br> Inventární
číslo
<br> Tovární
značka
(barva a
<br> typ)
<br> Palivo Obsah motoru RZ
km
<br> k 09/2019
Rok
<br> výroby
Technický
<br> stav
Kontaktní
<br> osoba Příslušenství STK
Car
<br> control
<br> Stanovená
minimální
nabídková
<br> cena
<br>
výzva k podání nabídky
<br> krycí list nabídky
přiložený seznam vozidel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
v.r.Ing.XXXXX XXXXXXXXX
ředitelka Odboru vnitřní správy
Státního pozemkového úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1 / 2
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Odbor vnitřní správy
<br>
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br>
Písemná nabídka v řádně uzavřené obálce,na přelepu opatřené podpisem nebo razítkem
uchazeče...

Načteno

edesky.cz/d/3412841

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz