« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Výstava Leškovice 50. - 70. léta 20. století

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výstava Leškovice 50. - 70. léta 20. století
VV ÝÝ SS TT AA VV AA
<br>
LL EE ŠŠ KK OO VV II CC EE 55 00.<.> -- 77 00.<.> ll éé tt aa 22 00.<.> ss tt oo ll ee tt íí
<br>
<br> Slavnostní zahájení v neděli 1.prosince 2019 v 15 hodin
v budově Obecního úřadu v Leškovicích <.>
<br> Následně bude výstava otevřena vždy v neděli od 13 hod <.>
do 17 hod.s výjimkou neděle 22.12.2019 <.>
V neděli 29.12.2019 bude znovu otevřena a rozšířena ještě
o malou výstavu betlémů a v této podobě potrvá do XXXXXX
X.X.XXXX <.>
<br> Zveme rodáky z Leškovic a pamětníky z okolí,přijďte si
zavzpomínat nad fotografiemi svých známých a blízkých na
časy minulé,a Vy,naši noví spoluobčané,přijďte se
seznámit s historií Vašeho nového domova <.>
<br>
XXXXX XXXXXX - starosta obce
XXXXXXXXX XXXXXXXX - kronikářka obce

Načteno

edesky.cz/d/3411485

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz