« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - LKO Borek - návrh rozpočtu 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22719112211460.pdf [0,09 MB]
NÁVRH ROZPOČTU DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek r.2020 se sídlem Krajířova 27,380 13 Dačice IČO:60816180,DIČ: czeos161so
<br> Sintečnost k XXXX XXX Text SR XXXX UR XXXX XX.XX.XXXX Návrh rozpočtu r-„zozo PŘÍJMY 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 800,00 8 800,00 0,00 13 000,00 3722 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí- skládka,hala 3 846 000,00 3 846 000,00 2 568 095,53 5 137 400,00 3722 2133 Příjmy z pronájmu strojů,zařízení — kog.jednotka 6 200,00 6 200,00 6 243,60 6 300,00 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 942,20 1 000,00 Příjmy celkem 3 862 000,00 3 862 000,00 2 575 281,33 5 157 700,00 VÝDAJE 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 333 815,00 0,00 0,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 1 350,00 5 000,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění Kooperativa 16 000,00 16 000,00 15 022,00 16 000,00 3722 5166 Výdaje na dodav.pořízení informací- daň.poradenství 30 000,00 30 000,00 26 862,00 30 000,00 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom - servis programu 14 000,00 14 000,00 10 192,00 15 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb — zpracování účetnictví,<.>.<.> 50 000,00 50 000,00 29 664,28 55 000,00 3722 5171 Výdaje na opravy a údržby 100 000,00 98 940,00 0,00 100 000,00 3722 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 886,00 2 000,00 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX XXX XXX,00 0,00 2 200 000,00 3722 6130 Pozemky 2 418 600,00 4 838 260,00 2 419 660,00 2 418 600,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky banka 4 000,00 4 000,00 2 391,00 3 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu - DPH,daň z příjmů PO 1 000 000,00 1 000 000,00 929 963,00 1 000 000,00 Výdaje celkem 4 639 600,00 7 058 200,00 3 435 990,28 5 844 600,00 FINANCOVÁNÍ 0 8115 Změny stavu kr.prostředna Účtech mimo OSFA 777 600,00 3 196 200,00 860 708,95 686 900,00 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjč.p.0,00 0,00 0,00 0,00 0 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjč.p.0,00 0,00 0,00 0,00 0 8901 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 0...

Načteno

edesky.cz/d/3410773

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz