« Najít podobné dokumenty

Obec Kačlehy - FIN 2-12 M k 31.10.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kačlehy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN 2-12 M k 31.10.2019.pdf [2,57 MB]
Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.10.2019 v Kč na dvě desetinná místa
<br>.Měsíc lČO: 00666441
<br> Rok 2019 : 10
<br> l l l l l
<br> l l
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: OBEC KAČLEHY,KAČLEHY 51,377 01 KAČLEHY
<br> l.Rozpočtové pří'my
<br> „ Schválen' Roz očet V'sledek od Paragraf Polozka :Text rozpočet,po zrr'iaěna'ch pščatku roku %SR %UR a b ( 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 360 000,00 370 000,00 366 884,86 101,91 99,16 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placena poplatník 6 000,00 8 000,00 7 930,29 132,17 99,13 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 33 000,00 36 000,00 35 413,63 107,31 98,37 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 300 000,00 325 000,00 324 115,44 108,04 99,73 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 670 000,00 710 000,00 704 766,66 105,19 99,26 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 50 000,00 50 000,00 49 716,00 99,43 99,43 0000 1341 Poplatek ze psů 2 800,00 3 200,00 3 200,00 114,29 100,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 950,00 95,00 95,00 0000 1381 Daň z hazardních her 7 000,00 8 000,00 7 484,23 106,92 93,55 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 180 000,00 180 000,00 148 226,56 82,35 82,35 0000 4111 Nl př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf.ze str.v rám.souh.dotv 57 000,00 65 400,00 65 400,00 114,74 100,00 0000 4116 Ost.Nl př.transfer.ze státního rozp.0,00 82 000,00 55 212,00 0,00 67,33 0000 4222 Inv.př.transfery od krajů OBEC KAČLEHY 0,00 211 000,00 211 000,00 0,00 100,00
<br> Kačlehy 51 oddíl! / 1
<br> vyvěšE/l/U : szz/7.„za za?
<br> 377 01 Jindřichův Hra
<br> IČ: 00666441
<br> DlČ: C200666441
<br> !.Rozpočtové prijmy
<br> Paragrafl Položka.Text i Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR *,rozpocet po zmenach počátku roku
<br> a b,l 1 2 3 | 0000 **“ 1 666 800,00 2 078 600...

Načteno

edesky.cz/d/3409838

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kačlehy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz