« Najít podobné dokumenty

Město Klobouky u Brna - záměr na prodej části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klobouky u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr na prodej části pozemku
r Město Klobouky u Brna
<br> V souladu se zněním zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,5 39 odst.1 upozorňujeme občany na záměr Města Klobouky u Brna 0 prodej části pozemku v k.ú.Klobouky u Brna: parc.č.výměra ( m2 ) druh pozemku
<br> část pozemku parc.č.1253/2 32 m2 ostplocha,ost.komunikace
<br> (nově vzniklá parcela č.1253/3 — ost.plocha,jiná plocha o výměře 32 m2 dle geometrického plánu č.1853-227/2019)
<br> Minimální cena pozemků je stanovena na 500,- Kč/m2 <.>
<br> Bližší informace jsou kdispozici vkanceláři evidence pozemků na MěÚ Klobouky u Brna,tel.519 361 591,email: pozemky©kloboukyubrnacz
<br> Případní zájemci mohou své nabídky předložit na Městský úřad v Kloboukách u Brna neinozděii do 10.prosince 2019 <.>
<br> Cenová nabídka doložená v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT — cenová nabídka“ <.>
<br> Vyvěšeno na elektronické desce: 25.l l.2019
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 25.l 1.2019
<br> Svěšeno z elektronické desky:
<br> Svěšeno z úřední desky:
<br> XXXXX XXXXX starosta Města Klobouky u Brna,v.r <.>
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ str.1 Dosavadní stav Nový stav 35225112 Zšmnží; Druh pozem.233% 323; Druh poznam Typ s1avby %; nn 3913131? 3213 533: lšbmmseýÉpgjiiíahbznaeeni PafG- zp.-1501515111111 ParC- zpcsomwžni Zpíxaob využití % umně,“MMM (1110 čísiem ha mg číslem ha mg š 3:1" dba/11312202.ha m2 1253/2 2 02 % 1253/2 2 30 % 0 1253/2 10001 2 30 1253/3 32 $%;- 2 1253/2 10001 32 2 62 2 52 _w 1301/4
<br> í25f/?
<br> BUT/3
<br> í2'51/Q
<br> Seznam souřadnic (S-JTSK)
<br> Souřadnice pro zápis do KN
<br> ČlS|D bodu Kód V X <.>,kvahty Poznarrka 321-951 53207053 1 184591176 3 321-145 58204134 í184589,35 3 roh zdi i 582069.9? 1184601.30 3 roh betonové zdi
<br> GEOMET RICKÝ PLÁN
<br> pro
<br> rozdělení pozemku
<br> Geometrický plán měří úředně oprávněný zeměměňcký inženýr
<br> Stejnopis ověňl úředně oprávněný zeměměřický inženýr
<br> Jmnopňimenl'i Ing.Danie/' Svoboda
<br> Jrnéno,pňjmenir lng.DaniclSvoboda...

Načteno

edesky.cz/d/3409720

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Klobouky u Brna
03. 07. 2020
02. 07. 2020
02. 07. 2020
30. 06. 2020
17. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Klobouky u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz