« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Návrh rozpočtu města na r. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města na r. 2020
Návrh rozpočtu 2019 Město Dolní Bousov Návrh rozpočtu na rok 2020 Rozpočet - byl zpracován v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.562/2004Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací.Příjmy Číslo třídy Název položky Název třídy Návrh rozpočtu v Kč 1.Daňové příjmy 52,880,000 2.Nedaňové příjmy 3,566,000 3.Kapitálové příjmy 1,500,000 4.Přijaté dotace 2,494,000 z toho 4112 Transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1,900,000 4216 Dotace z MMR na "Pořízení cisterny na pitnou vodu pro JSDH Dolní Bousov" 594,000 Příjmy celkem 60,440,000 Výdaje Číslo třídy Název položky Odvětví Název třídy Rozpočet v Kč 5.Běžné výdaje 37,364,000 z toho 5xxx xxxx Provozní výdaje 34,178,000 5229 3399 Příspěvky spolkům 350,000 5331 3113 ZŠ a MŠ Dolní Bousov - provozní příspěvek příspěvkové organizaci 2,586,000 5499 6171 Sociální fond 250,000 6.Kapitálové výdaje 26,076,000 z toho 6xxx xxxx Kapitálové výdaje 3,450,000 6121 2212 Výstavba a rekonstrukce komunikací 8,000,000 6121 2219 Výstavba a rekonstrukce chodníků 10,000,000 6121 3631 Veřejné osvětlení 1,000,000 6122 5512 Požární ochrana - Pořízení cisterny na pitnou vodu 626,000 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3,000,000 Výdaje celkem 63,440,000 Financování Číslo třídy Název položky Rozpočet v Kč 8.8124 Splátka úvěru České spořitelně,a.s.- 1,270,000 8115 Zdroje z minulých let 4,270,000 Financování celkem 3,000,000 Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz Přílohou návrhu rozpočtu je výkaz FIN 2-12 M za 10/2019,který zveřejňujeme na elektronické úřední desce.V listinné podobě je výkaz FIN 2-12 M k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ po domluvě na č.tel.326 396 257 Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 22.11.2019 &C&P/&N

Načteno

edesky.cz/d/3409702


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz