« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Výkaz FIN 2 - 12 M

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN 2 - 12 M
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti
<br> Město Dolní Bousov; IČO 00237680; nám.T.G.Masaryka 1,Dolní Bousov,294 04
<br> Za období: 10/2019
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.10.2019
<br> Datum sestavení: 13.11.2019
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 9 250 000,00 10 126 000,00 8 750 289,20Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 86,41 %
<br> 1112 170 000,00 215 000,00 189 774,70Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 88,27 %
<br> 1113 860 000,00 950 000,00 822 497,77Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 86,58 %
<br> 1121 7 970 000,00 8 570 000,00 7 529 465,24Daň z příjmů právnických osob 87,86 %
<br> 1122 4 100 000,00 3 375 160,00 3 375 160,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00 %
<br> 1211 18 700 000,00 18 700 000,00 16 251 521,69Daň z přidané hodnoty 86,91 %
<br> 1334 10 000,00 38 000,00 37 854,70Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,62 %
<br> 1337 1 675 000,00 1 725 000,00 1 705 471,00Poplatek za komunální odpad 98,87 %
<br> 1341 35 000,00 35 000,00 27 165,00Poplatek ze psů 77,61 %
<br> 1343 10 000,00 10 000,00 9 365,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 93,65 %
<br> 1356 75 000,00 75 000,00 72 151,11Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 96,20 %
<br> 1361 400 000,00 365 000,00 207 040,00Správní poplatky 56,72 %
<br> 1381 1 400 000,00 1 400 000,00 1 005 451,79Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 71,82 %
<br> 1511 2 000 000,00 2 000 000,00 1 722 096,65Daň z nemovitých věcí 86,10 %
<br> 2460 4 000,00 11 000,00 10 000,00Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 90,91 %
<br> 4111 0,00 119 115,00 119 115,00Neinvest.přij.transfery z vše...

Načteno

edesky.cz/d/3409700

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz