« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - KANALIZAČNÍ ŘÁD SVINIŠŤANY 16.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KANALIZAČNÍ ŘÁD SVINIŠŤANY 16.pdf
ŘWan Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Sv.Cecha XXXX,XXX 46 Třebechovice p.0 <.>
<br> KANALIZAČNÍ ŘÁD
<br> pro kanalizaci obce Svinišťany
<br> OBEC DOLANY řítili) * '
<br> „<: it"-VHPTM
<br> _ -1-
<br> ici: 491 513/557
<br> n;.m: „buggydu].am'»n_-1.cz
<br> Vlastník a provozovatel kanalizace: Obec Dolany Dolany 32,552 O1 Dolany
<br> Schváleno rozhodnutím vodoprávního úřadu: (77.PDHW'? 73x 5? X CVČ
<br> „ : TŘÍ—\ * >) f.[f,/0 769 „ i? \ ý \__/ (» % €— ' L Ing.XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX ' ' Zpracovatel kanalizačního řádu: lng.Bohuslav Koub Třebechovice pod Orebem únor 2016 tel.: 495 217 150,495 219 051 Bankovní spojení: IČO: 132 05 986 tel.: 495 407 520 Komerční banka a.5 <.>,pobočka Hradec Králové
<br> e—mail: íkko©ikko.cz,www.ikko.cz č.ú.625770267/0100
<br> IKKO Inženýrská kancelář - lng.XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,Třebechovice pod Orebem tel.XXX XXX XXX,e-mail: ikko©ikko.cz,http:\\www.ikko.cz
<br> Titulní list kanalizačního řádu kanalizace Svinišťany
<br> Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění dešťových a předčištěných splaškových vod ze všech nemovitostí do kanalizační sítě obce Svinišťany.Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny producenty dešťových a splaškových vod,napojené na kanalizaci ve Svinišťanech <.>
<br> Vlastník kanalizace Obec Dolany,Dolany 32,552 01 Dolany ICO 002 72 612
<br> Provozovatel kanalizace
<br> Obec Dolany,Dolany 32,552 01 Dolany
<br> IČO 002 72 612
<br> Oprávnění k provozování: Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 30.10.2012 čj.16047/ZP/2012-4
<br> /,<.>.<.>.„ inc.:*o—husšsv Kouba
<br> Zpracovatel kanalizacniho radu ] MQ/ aoplukaČšcha1352
<br> lng.XXXXXXXX XXXXX X XX Třebechovice p.o <.>
<br> XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,XXX XX Třebechovice pod Orebem IČO: XXX XX 986
<br> Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyhl.428/2001 Sb): 5205—628441-00272612-3/1
<br> “Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (dle vyhl.428/2001 Sb): 5205-628441-00272...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz