« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - KANALIZAČNÍ ŘÁD SVINIŠŤANY 16.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KANALIZAČNÍ ŘÁD SVINIŠŤANY 16.pdf
ŘWan Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Sv.Cecha XXXX,XXX 46 Třebechovice p.0 <.>
<br> KANALIZAČNÍ ŘÁD
<br> pro kanalizaci obce Svinišťany
<br> OBEC DOLANY řítili) * '
<br> „<: it"-VHPTM
<br> _ -1-
<br> ici: 491 513/557
<br> n;.m: „buggydu].am'»n_-1.cz
<br> Vlastník a provozovatel kanalizace: Obec Dolany Dolany 32,552 O1 Dolany
<br> Schváleno rozhodnutím vodoprávního úřadu: (77.PDHW'? 73x 5? X CVČ
<br> „ : TŘÍ—\ * >) f.[f,/0 769 „ i? \ ý \__/ (» % €— ' L Ing.XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX ' ' Zpracovatel kanalizačního řádu: lng.Bohuslav Koub Třebechovice pod Orebem únor 2016 tel.: 495 217 150,495 219 051 Bankovní spojení: IČO: 132 05 986 tel.: 495 407 520 Komerční banka a.5 <.>,pobočka Hradec Králové
<br> e—mail: íkko©ikko.cz,www.ikko.cz č.ú.625770267/0100
<br> IKKO Inženýrská kancelář - lng.XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,Třebechovice pod Orebem tel.XXX XXX XXX,e-mail: ikko©ikko.cz,http:\\www.ikko.cz
<br> Titulní list kanalizačního řádu kanalizace Svinišťany
<br> Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění dešťových a předčištěných splaškových vod ze všech nemovitostí do kanalizační sítě obce Svinišťany.Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny producenty dešťových a splaškových vod,napojené na kanalizaci ve Svinišťanech <.>
<br> Vlastník kanalizace Obec Dolany,Dolany 32,552 01 Dolany ICO 002 72 612
<br> Provozovatel kanalizace
<br> Obec Dolany,Dolany 32,552 01 Dolany
<br> IČO 002 72 612
<br> Oprávnění k provozování: Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 30.10.2012 čj.16047/ZP/2012-4
<br> /,<.>.<.>.„ inc.:*o—husšsv Kouba
<br> Zpracovatel kanalizacniho radu ] MQ/ aoplukaČšcha1352
<br> lng.XXXXXXXX XXXXX X XX Třebechovice p.o <.>
<br> XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,XXX XX Třebechovice pod Orebem IČO: XXX XX 986
<br> Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyhl.428/2001 Sb): 5205—628441-00272612-3/1
<br> “Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (dle vyhl.428/2001 Sb): 5205-628441-00272...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz