« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - PROVOZNÍ RÁD VÍCEÚCELOVÉHO HRISTE.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PROVOZNÍ RÁD VÍCEÚCELOVÉHO HRISTE.pdf
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
<br> Tento provozní řád byl schválen schválen Zastupitelstvem obce Dolany
na zasedání ZO VII/2014 Usnesením č.8
<br> Čl.1
Využívání hřiště
<br> 1.Provozovatelem a majitelem víceúčelového sportovního hřiště je Obec Dolany <.>
2.Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin a v
<br> rámci školní výuky.Jedná se zejména o tenis,basketbal,volejbal,nohejbal,badminton a
malou kopanou <.>
<br> 3.Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem hřiště <,>
oprávněnou osobou ze zájmových spolků (TJ,SDH,…),ředitelkou ZŠ nebo starostou <.>
<br> 4.Uživatel je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.Po
celou dobu užívání hřiště dbát bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku <.>
<br> 5.Uživatel nesmí hřiště dále přenechávat a propůjčovat třetím osobám <.>
6.Uživatel je povinen dbát pokynu a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto
<br> provozního rádu <.>
Čl.2
<br> Provoz a správa hrište
1.Za provoz odpovídá správce hřiště s výjimkou doby,po kterou hřište užívá uživatel dle Čl.1 <.>
2.Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště je od 8:00 do 22 hod.Vstup na hriště je
<br> povolen pouze přístupovými prostory,je zakázáno přelézání plotu,zamčených vchodů a
vlastního oplocení hřiště <.>
<br> 3.Uživatelé hřiště jsou povinni zamést nebo vyfoukat vysavačem hřiště od nečistot před i po
hře <.>
<br> 4.Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost je celoroční <.>
5.V případe nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřište je jeho správce
<br> oprávnen částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz <.>
6.V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo jeho
<br> bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště <.>
7.Uživatelé hřiště si mohou u správce vypujcit hřiště a sportovní potřeby za stanovený
<br> poplatek <.>
Čl.3
<br> Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1.V areálu hřište...

Načteno

edesky.cz/d/3408028

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz