« Najít podobné dokumenty

Obec Kostomlátky - Usnesení ZO Kostomlátky - 10-2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostomlátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO Kostomlátky - 10-2019
Obec Kostomlátky Strana: 7
<br> Usnesení z jednání zastupitelstva obce Kostomlátky č.10/2019 ze dne 18.11.2019
<br> 1.Zastupitelstvo obce Kostomlátky schvaluje:
<br> - zapisovatele a ověřovatele zápisu <.>
<br> — program jednání <.>
<br> - uvolnit z rozpočtu obce Kostomlátky částku 10 000,- Kč na činnost Mysliveckého spolku „Polabí“ <.>
<br> - návrh rozpočtu obce Kostomlátky na rok 2020.Rozpočet bude přebytkový <.>
<br> - složení inventarizační komise obce pro rok 2019 <.>
<br> - záměr na pronájem části obecního pozemku p.č.112/1 v k.ú.Kostomlátky (zahrádky) <.>
<br> - uzavřít dodatek smlouvy č.l,s firmou Černohlávek oil,o zpoplatnění zpětného odběru použitého rostlinného oleje v obci Kostomlátky a XXXXXXXX.Jedná se o částku X XXX,- Kč s DPH za rok <.>
<br> - uvolnit částku 5000,- Kč z rozpočtu obce Kostomlátky na pořádání Mikulášské nadílky v obci dne 7.12.2019 <.>
<br> - uvolnit částku 5000,- Kč z rozpočtu obce Kostomlátky na pořádání akce rozsvěcení vánočního stromu v Kostomlátkách <.>
<br> - poskytnout finanční dotaci společnosti Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s <.>,z rozpočtu obce Kostomlátky ve výši 42 750,- Kč <.>
<br> - uzavřít příkazní smlouvu na rok 2020 - (dopravní obslužnost obce Kostomlátky),jedná se o částku 62 600,- Kč
<br> - předání zpracování územní studie na MěÚ Nymburk,odbor výstavby <.>
<br> - ukončení nájemní smlouvy s panem P.H.na obecní pozemek č.467 v k.ú.Doubrava u Kostomlat nad Labem,z důvodu výstavby dětského hřiště <.>
<br> - zakoupit deset laviček a umístit je do obcí Kostomlátky a XXXXXXXX k možnosti odpočinku našich občanů <.>
<br> X.Zastupitelstvo obce Kostomlátky nepřijalo:
<br> 3.Zastupitelstvo obce Kostomlátky bere na vědomí:
<br> - zkolaudování domu v Kostomlátkách č.p.116 <.>
<br> - budování vodovodní přípojky k domu č.p.35 na Doubravě u Kostomlat nad Labem <.>
<br> - informace ze schůzky svazku DSO Kostomlatsko <.>
<br> - informace ze dne Malých obcí <.>
<br> - informace z jednání finančního výboru <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/3407579

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostomlátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz