« Najít podobné dokumenty

Obec Dubicko - Změna rozpočtu obce Dubicko č. 15 ke dni 4.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubicko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna 2019-15-výdaje-RO-výpis.xls
Rozpočet 2010- příjmy
Rozpočtové opatření - změna rozpočtu obce Dubicko na rok 2019-15.ke dni 4.11.2019 - XXXX obce Dubicko
<br> VÝDAJE OBCE DUBICKO v tis.Kč
Výdaje Obce Dubicko Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Změna rozpočtu 2019-15 <.>
2219-5021 Ostatní záležitosti kom.(chodníky)- OOV 5.0 5.0 5.0
2219-6121 Dopravní infrastruktura - bezpečnost (stavba 3) - Cyklostezka 5,512.21562 3,594.61816 2,793.61816
2321-5122 Věcné břemeno - voda povrchová 0.0 22.0 22.0
2321-5169 Nákup ostatních služeb - ČOV 470.0 470.0 490.0
2333-5169 Nákup ostatních služeb (Projektová dokumentace) 100.0 100.0 140.0
3319-5021 Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje 50.0 50.0 50.0
3322-5171 Obnova kulturních památek - opravy a udržování - chodník hřbitov 500.0 300.0 600.0
3326-5021 Ostatní osobní výdaje 0.0 0.0 5.0
3326-5139 Nákup materiálu j.n.- Loučení 0.0 0.0 1.0
3399-5021 Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje 15.0 25.0 25.0
3399-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek + ozvučení akcí 5.0 5.0 25.0
3399-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ozvučení akcí UZ 655 0.0 0.0 10.0
3399-5169 Nákup ostatních služeb (vítání,důchodci,Mikroregion.<.>.) 25.0 30.0 50.0
3419-5222 Neinvestiční transfer spolkům FC,TJ 0.0 105.0 125.0
3419-6322 Invčestiční transfer spolkům - TJ 0.0 200.0 249.0
3421-5021 Využití volného času dětí - OOV 5.0 5.0 5.0
3421-5493 Účelový neinvestiční transfer fyz.osobám 4.0 4.0 4.5
3429-5222 Ostatní zájmová činnost - neinvestiční transfery spolkům 0.0 49.1 68.1
3511-5021 Zdravotnictví - Ostatní osobní výdaje 5.0 5.0 5.0
3511-5171 Opravy a udržování 50.0 50.0 60.0
3636-5021 Územní rozvoj OOV - arch.průzkum 5.0 5.0 5.0
3636-6121 Budovy,XXXX a stavby - (Na Tvrzi III) XXX.X XXX.0 230.0
3722-5021 Sběr a svoz komunálních odpadů - Ostatní osobní výdaje.40.0 40.0 40.0
3722-5169 Nákup ostatních služeb 465.0 490.0 530.0
3723-5011 Sběr a svoz ostatních odpadů Sběrný dvůr - platy zaměstnanců 490.0 490.0 490.0
3723-5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení ...
Rozpočtová změna 2019-15-příjmy-RO-výpis.xls
Rozpočet 2010- příjmy
Rozpočtové opatření - změna rozpočtu obce Dubicko na rok 2019-15.ke dni 4.11.2019 - XXXX obce Dubicko
<br> PŘÍJMY OBCE DUBICKO v tis.Kč
Příjmy Obce Dubicko Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Změna rozpočtu 2019-15 <.>
1113 Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou 331.0 331.0 380.0
4122 Neinvestiční transfer od kraje - UZ 655 - Ozvučení akcí v Dubicku 0.0 0.0 10.0
1069-2212 Sankční platby od jiných subjektů 1.0 1.0 0.0
2310-2324 Pitná voda - vodovodní přípojky 40.0 40.0 50.0
2321-2324 Odvádění odpad.vod - ČOV 73.0 73.0 63.0
2411-2111 Záležitosti pošt - příjmy z poskytování služeb PARTNER 240.0 305.0 322.0
3633-3113 Prodej plynárenského zažízení Na Tvrzi 10.0 10.0 0.0
3639-2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (připoj.poplatky) 60.0 60.0 140.0
3639-3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - pilíře (Na Tvrzi) 0.0 0.0 40.0
3639-3113 Příjmy z prodeje movitého majtku - Zetor + vlek 0.0 0.0 315.0
3725-2324 Využívání a zneškodň.komunálních odpadů 95.0 95.0 105.0
Příjmy celkem 24,779.01998 31,023.48438 31,533.48438
<br> V Dubicku dne 04.11.2019
<br>
Mgr.XXXXXX H a m p l
starosta obce
<br>
<br>
<br> Schváleno Radou obce Dubicko dne 4.11.2019 usnesením č.25-498-2019 <.>
<br> V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Obecním úřadě Dubicko,Velká Strana 56,789 72 Dubicko <.>
<br>
List2

Načteno

edesky.cz/d/3407025

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubicko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz