« Najít podobné dokumenty

Obec Strání - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strání.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Mateřská škola Strání,okres Uherské H radíště
<br> přtšpevkova organizace U Třicátku 314,687 65 Strání,okres Uherské Hradiště.příspěvková organizace IČ: 750 222 06,tel.572 695 280 www.msslrani.cz,e—mail- msstrani©uhedu.cz
<br> NÁVRH RogpočTu NA ng 2020
<br> _ Předpokládané roční výnosy
<br> Účet 609 »Výnogy : vlastních výkonůlúp_latafškolné) 110_Qqqi-
<br> účétňofz rviňašitprorlěi? smetí-vama *.<.> <.>,<.> QSC-Bog.— úč'e'ti 6720360 — Přišůůšiíůáň'? ' ' -,mmm-= „.<.> -.<.>,_.13133572 03110- Fříi'lny odvlě'driích instituď- ' essa-ooo;- ' ' ' mzdovénáklady <,>
<br> úča-a?: “osou +H,-mycí: vládních lnš'titucí— sociální) 14003005; '
<br> odvody + (1le.<.>.<.>,<.> „ účet 572 0501- Dotáée MšMT-petsóhálnípudpora * ' " 161mm; * _“ ' “,MŠ chůva Woko_nšení realita: 30.09 21201 __
<br> „01pr I' :,L').' lži.: ŠŠŠ,Ubi-Jy'yf
<br> čísmo ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE — název UKAZATELE PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY ÚČTU (v Kč)
<br> 502 Spotřeba energie (elektřina,voda) 180.000,—
<br> 501 Spotřeba materiálu (čisticí prostředky,materiál pro 185.000,-
<br> výu ku,časopisy,knihy,kancelářské potřeby.drobný inventář,učební pomůcky)
<br> 501 Spotřeba materiálu - potraviny 650.000,- 0300 511 Opravy a údržba (PC,kopírka,kuchyňské zařízení,250.000,-
<br> malování,údržba zahrady)
<br> 513 Náklady na reprezentaci 10.000,-
<br> 518 Služby (telefon,internet,pověřenec GDPR,odpady,185.000,- revize,BOZP,poradenství,dovoz obědů,výukové programy)
<br> 521 Mzdové náklady 6325000,- 5210452 Mzdové náklady + sociální odvody - šablony 201.000,- 5240302
<br> 524 Zákonné sociální pojištění + (3va 1400000,-
<br> 527 Zákonné sociáíní náklady (OPP,školení) 40.000,-
<br> 549 Ostatní náklady : činnosti (pojištění dětí,odpovědnost) 20.000,-
<br> 551 Odpisy DHM 10.000,-
<br> 558 Náklady DDHM 210.000,-
<br> Po dohodě se zřizovatelem : rozpočtu obce:
<br> Výměna plynových rozvodů a topných těles —- MŠ Květná Rekonstrukce elektřiny — MŠ Květná
<br> Rekonstrukce podlahových krytin — MŠ Květná
<br> Efektivnější využití skladových ...

Načteno

edesky.cz/d/3406601


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strání      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz