« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Aukční vyhláška CST/EAS/092/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
||||||||Ii| |||||I||||||||||||||||||I|||||||I|||||||||||||||||||||||I||
<br> 6620!CST/2019-CSTH Čj.: UZSVM/CST/5956/2019-CSTH
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA CST/EAS!092/2019
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaietkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 20.11.2019 v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 12.12.2019 ve 12:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Strakonice Kontaktni osobou je XXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: iirina.novakova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> IlI.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná lng.Veronika Oberpfalzerová,ředitelka odboru Odloučené pracoviště Strakonice,pověřená na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2014,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br>.DVD přehrávač zn.Sencor
<br> Popis předmětu aukce,jeho příslušenství a stavu,v němž se předmět aukce nacházi:
<br> Jedná se o DVD přehrávač zn.Sencor černé barvy,model SDV-7156,s propojovacím kabelem a dálkovým ovladačem,dl...
Obsah vyvěšení
||||||||Ii| |||||I||||||||||||||||||I|||||||I|||||||||||||||||||||||I||
<br> 6620!CST/2019-CSTH Čj.: UZSVM/CST/5956/2019-CSTH
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA CST/EAS!092/2019
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaietkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 20.11.2019 v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 12.12.2019 ve 12:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Strakonice Kontaktni osobou je XXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: iirina.novakova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> IlI.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná lng.Veronika Oberpfalzerová,ředitelka odboru Odloučené pracoviště Strakonice,pověřená na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2014,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br>.DVD přehrávač zn.Sencor
<br> Popis předmětu aukce,jeho příslušenství a stavu,v němž se předmět aukce nacházi:
<br> Jedná se o DVD přehrávač zn.Sencor černé barvy,model SDV-7156,s propojovacím kabelem a dálkovým ovladačem,dl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz