« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Jemnický mikroregion - schválený rozpočet na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JM schválený rozpočet 2020.pdf [0,22 MB]
JEMNICKÝ MIKROREGION,HUSOVA103,JEMNICE
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020
<br> Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019
<br> Návrh rozpočtu 2020
<br> 5 POL Kč Kč Kč P ř í i m 1 : Neinvestiční dotace od obcí 4121 160 000,00 155 816,00 160 000,00 Nájemné - movité věci 3639 2133 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Úroky 6310 2141 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Prodej kalendářů z roku 2020 2141 2111 110 000,00 110 000,00 PŘÍJMY CELKEM 165 000,00 270 816,00 275 000,00 V ý d a ie : Odměna [přípr.kalend.2020) 2141 5021 5 000,00 5 000,00 Materiál (kalendáře 2020) 2141 5139 105 000,00 105 000,00 Ostatní osobní výdaje 3639 5021 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Materiál 3639 5139 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Programové vybavení 3639 5168 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 3639 5169 2 000,00 2 000,00 1 002 000,00 Pojištění majetku 3639 5163 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Služby pošt 3639 5161 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Pohoštění 3639 5175 20 000,00 19 500,00 20 000,00 Služby peněžních ústavů 6310 5163 5 000,00 5 500,00 5 000,00 Rozpočtová rezerva 6409 5901 112 000,00 107 816,00 112 000,00 VÝDAJE CELKEM 165 000,00 270 816,00 1 275 000,00 Financování: Změna stavu fin.prostředků 8115 0,00 0,00 1 000 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 0,00 1 000 000,00 závazný ukazatel je &.WlCKÝ MÍKRUW /.Rozpočet na rok 2019 byl schválen dne 18.11.2019.<.> / Ibm Huswz 101101110“ ///' PSČGTSBImkr.Třebíč Ál/ L/ | Ing.XXXXX XXXXX
<br> předseda sdruže í

Načteno

edesky.cz/d/3403574


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz