« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Jemnický mikroregion - schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JM schválený střednědob.výhled[1].pdf [0,23 MB]
JEMNICKÝ MIKROREGION,HUSOVA103,JEMNICE
<br> SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2021 2022 2023 P ř i i m 1 : Neinvestiční dotace od obcí 160 000,00 160 000,00 160 000,00 Nájemné - movité věci 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Úroky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Prodej kalendářů z roku 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Přijaté dotace Program INTERREG V-A ATCZlSS 850 000,00 3 100 000,00 400 000,00 PŘÍJMY CELKEM 1 125 000,00 3 375 000,00 675 000,00 V y' d a i e : Odměna (přípr.kalend.) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Materiál (kalendáře ) 105 000,00 105 000,00 105 000,00 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Materiál 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Pojištění majetku 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Rozpočtová rezerva 92 000,00 242 000,00 512 000,00 Program INTERREG V-A ATCZlSS 3 370 000,00 470 000,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 3 625 000,00 875 000,00 675 000,00 Financování: Krátkodobě přijaté půjčené prostředky (8113) 2 500 000,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátk.přij.půjč.prostř.(8114) 0,00 2 500 000,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 JENNCKÝ MIKROREGION sesillam Husova 103.Jemnice Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023 byl schválen dne 18.11.2019.1251367531590 Třebíč — / ( <,>
<br> a " _!
<br> \) ' ení,lng.Miloň Slabý/\
<br> předseda sdružení )
<br> r <,>
<br> /
<br>.<,>

Načteno

edesky.cz/d/3403573


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz