« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-"METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2020"Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 210 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 210 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady
– právníka v Oddělení státní správy lesů,myslivosti a rybářství v Odboru státní
<br> správy lesů,myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/75/2019-MZe-11130
<br> V Praze dne 20.listopadu 2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady - právníka v Oddělení státní
<br> správy lesů,myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů,myslivosti a rybářství
<br> v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 43.Lesní hospodářství,myslivost,rybářství
<br> a včelařství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.únor 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: Rozhodování ve
<br> správním řízení na úseku lesů,myslivosti a rybářství.Zpracování stanovisek k aplikaci
<br> platných právních předpisů a k návrhům právních předpisů.Tvorba novel a nových právních
<br> předpisů v působnosti odboru.Kontroly zejména krajských úřadů a obecních úřadů obcí
<br> s rozšířenou působností <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 5.prosince 2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě podepsané uznávaný...

Načteno

edesky.cz/d/3403050

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz