« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Černý rybník Mošnice (PDF, 203 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 203 KB)
Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství
<br>
Spisová značka: 13RM18153/2019-16232
Č.j.: 47126/2019-MZE-16232
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Lukas.Mares@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 20.11.2019
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Ministerstvo zemědělství,Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 19 odst.1 písm.d) a § 22
odst.2 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybníkářství,výkonu rybářského práva,rybářské stráži <,>
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“),a § 10 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
vyhlašuje
<br> v řízení z moci úřední podle ustanovení § 4 odst.1 a odst.3 písm.c) zákona o rybářství
mimopstruhový rybářský revír Černý rybník Mošnice na pozemcích p.č.764 a 765
v k.ú.Tuhaň u Dubé a p.č.25 v k.ú.Mošnice o celkové výměře vodní plochy 0,8 ha <.>
<br> Název rybářského revíru: Černý rybník Mošnice
Evidenční číslo revíru: 17 441 152
Pořadové číslo revíru: 337
<br> Popis rybářského revíru:
Revír je tvořen vodním dílem „Černý rybník“ nacházející se na pozemcích p.č.764 a 765
v k.ú.Tuhaň u Dubé a p.č.25 v k.ú.Mošnice.Vodní dílo „Černý rybník“ začíná
na 22,3 ř.km a končí na 22,1 ř.km vodního toku Obrtka (ČHP 1-12-03-0590-0-00).Revír
mimopstruhový <.>
<br> Výměra: 0,8 ha
<br>
Hranice rybářského revíru je vymezena břehovou linií vodního díla „Černý rybník“
na pozemcích p.č.764 a 765 v k.ú.Tuhaň u Dubé a p.č.25 v k.ú.Mošnice <.>
<br> Uživatel rybářského revíru,kterému bude povolen výkon rybářského práva ve vyhlášeném
revíru,je podle ustanovení § 4 odst.5 zákona o rybářství povinen vyznačit v přírodě hranice
rybářského revíru,a to způsobem stanoveným ustanovením § 3 odst.3 vyhlášky
<br>
<br>
<br> 47126/2019-MZE-1...

Načteno

edesky.cz/d/3403049

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz