« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh rozpočtu SODP na rok 2020 a výhledu na roky 2021 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu včetně očekáváného plnění
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> SO Dolního Pootaví
<br> 14.11.2019Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> KEO-W 1.11.319 / Uc19so
<br> IČO: 70919771
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ rozpočtu 20192019 2020Kap
<br> PŘÍJMY
<br> OčekávanéUpravený Návrh
<br> Název
<br> Schvalený
<br> 2019
<br> plněnírozpočet rozpočturozpočet
<br> 104113013000041160000 000000 141 053,00 141 053,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 1 198 947,00
<br> 104513013000041160000 000000 1 198 947,00 1 198 947,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 141 053,00
<br> 104113013222241160000 000000 10 758,25 10 758,25 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0,00
<br> 104513013222241160000 000000 91 448,62 91 448,62 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0,00
<br> 000000000000041210000 000000 53 020,00 53 020,00 54 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 53 020,00
<br> 000000000609041210000 000000 22 900,00 22 900,00 22 700,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 900,00
<br> 000000464000041220000 000000 22 050,00 22 050,00 0,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00
<br> 000000000000021113639 000000 10 000,00 10 000,00 2 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00
<br> 000000000010423243900 000000 39 865,80 39 865,80 0,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 26 050,00
<br> 104100000010423243900 000000 112 716,58 112 716,58 0,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 73 654,00
<br> 104500000010423243900 000000 644 733,62 644 733,62 0,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 421 296,00
<br> 000000000000021416310 000000 80,00 80,00 50,00Příjmy z úroků (část) 80,00
<br> 000000000000021116409 000000 6 000,00 6 000,00 0,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 353 572,87 78 750,002 353 572,871 940 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 4
<br> SO Dolního Pootaví
<br> 14.11.2019Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> KEO-W 1.11.319 / Uc19so
<br> IČO: 70919771
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ rozpočtu 20192019 2020Kap
<br> VÝDAJE
<br> OčekávanéUprav...
Návrh
Návrh rozpočtu SODP na rok 2020
pŘú vtv
Pa ragraf Položka Obsah částka
<br> Poznámka
<br> 472t Neinv.transfery-č|enské příspěvky od olqi 54 000 Kč 10,-Kč/obyvatel
<br> 472I Neinv.transfery-čl.příspěvek část Strakonice 2270o Kč
<br> 6310 2t4I příimv z úroků 50 Kč
<br> 3639 21,1"I Příjem z pronájmu společ.vybavení 2 000 Kč skákací
hrad,podium
<br> příimv celkem 78 750 Kč
<br> VYDAJ E
Paragraf položka obsah cástka poznamka
<br> 3636 51,79 Prispeury MAS,Svaz měst a obcí ČR 2 000 Kč
<br> Proiekt "Posílení strategického řízení"
<br> 3636 5011 Platv ZaměstnancŮ ]"10 000 Kč
plat 1,2/19,t/2O
<br> 3636 5031 povinné poiistné na sp 27 300 Kč odvody 12/t9,7/20
<br> 3636 5032 poiištné na zp 9 900 Kč odvodv 12l19,t/20
<br> 3636 5038 Povinné poiistné na úrazové pojištění 800 Kč
<br> 3636 5t64 Náiemné 2 000 Kč semlnar
<br> 3636 5169 Služby 57 000 Kč MEPco
<br> 3636 5I73 Cestovné 10 000 Kč
<br> 3636 5175 pohoštění 5 000 Kč semlnar
<br> centrum společných služeb
<br> 3900 5011 SMO-Platv zaměstnanců v prac.poměru 325 000 Kč
p1.12119+udrž.PM
<br> 3900 5031 SMO-povinné pojistné na SP 80 600 Kč
<br> 3900 5032 SMO-povinné pojistné na ZP 39 150 Kč cSs
<br> 3900 5038 povinné poj.Na úrazové pojištění 250 Kč css
<br> osTATNí čltrlruosrt soop
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč
<br> 632o 5163 Poiištění -štěpkovač,vozík 4 900 Kč
<br> 64o9 502]- Odměnv z DPP 5 000 Kč např.půjčovné
<br> 6409 5139 Materiál 1 500 Kč kancel <.>
potřebV
<br> 6409 5161 Poštovné 1 500 Kč
<br> 6409 5168 Zpracování XXX a služby související s kom.technol.X XXX Kč upgrade účet.progr <.>
<br> 6409 5169 Služby 43 350 Kč
<br> 6409 5172 proqram kEo 4 Účetnictví 6 000 Kč
<br> 6409 5173 Cestovné 3 000 Kč SMo
<br> 6409 51,75 občerstvení 1 500 Kč
<br> Výdaje celkem 745 750 Kč
<br> doukrytyzfinančníchprostřekůminulýchlet <.>
<br> Datum vyvěšení na úřední desce: 14.11.2019 Datum sejmutí na Úřední desce: 2.12,2019
<br> Datum vyvěšení na elektronické desce: 14.1,t,2o1,g Datum sejmutí na elektronické desce: 2.I2,201,9
<br> Pod...

Načteno

edesky.cz/d/3402610

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz