« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zapis ze zasedání zastupitelstva 01_11_2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis ze zasedání zastupitelstva 01_11_2019
"Í“ "či 695 930: "36 258 586
<br> leskmic ehb "Ěigleal—co'iicehbvcz
<br> Obecní úřad Leškovice
<br> Leškoxice 38,582 82 Golčův Jeníkov
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEŠKOVICE
<br> poř.číslo: 01/11/2019 konané dne 11.11.2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Leškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 hodin starostou obce panem Michalem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha ]) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (Z celkového počtu šesti členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 Zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moniku Valovou a XXXX XXXXX Červencla a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala.K návrhu nebyly vzneseny žadné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Leškovice určuje ověřovateli zapisu paní Moniku Valovou a XXXX XXXXX Červencla a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala <.>
<br> Hlasování: Pro: X členů,Proti: 0 členů„ Zdrželí se: 0 členů Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění bodů v programu.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Leškovice schvaluje následující program zasedání:
<br> 1/4 01082019
<br> Obecní úřad Leškovice "Ě 732 695 930: 736 258 586
<br> Leškovice 38_„ 582 83 Golčův Jeníkov :,leskovicehb Éleskmícehbcz
<br> I) Místní komunikace u RD - stav projektu
<br> II) Rozpočtová opatření
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3400608

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz