« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Návrh rozpočtu obce Olešenka na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh rozpoctu na rok 2020
dle položek
Návrh rozpočtu obce Olešenka pro rok 2020 - příjmy v Kč
<br> Paragraf Položka Název Pozn.Schválený rozpočet 2019 Oček.skuteč.k 31.12.2019 Návrh rozpočtu rok 2020
1111 Daň z příj.fyz osob ze závis.č.580,000 600,000 600,000 Kč
1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.X,XXX XX,000 13,000 Kč
1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.50,000 55,000 55,000 Kč
1121 Daň z příjmu právnických os.510,000 500,000 500,000 Kč
1122 Daň z př.práv.osob za obce 0 0 - 0 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 1,200,000 1,200,000 1,200,000 Kč
1340 Popl.za prov.sys.likv.kom odpadu 61,500 63,525 63,000 Kč
1341 Poplatek ze psů 700 1,200 1,000 Kč
1381 Daň z hazardních her 12,000 12,000 10,000 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 250,000 250,000 250,000 Kč
4111 Neinv.přij.transfery z VPS SR 0 13,340 - 0 Kč
4112 Neinv.přij.dotace ze SR-s.d.vzt 60,900 60,900 68,100 Kč
4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 0 127,000 - 0 Kč
Daňové příjmy 2,734,100 Kč 2,895,965 Kč 2,760,100 Kč
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 0 40,000 - 0 Kč
1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků LDO Přibyslav 300,000 300,000 200,000 Kč
1032 Podpora produkční činnosti 300,000 Kč 340,000 Kč 200,000 Kč
2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 53,000 53,000 50,000 Kč
2310 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 0 8,046 - 0 Kč
2310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 0 5,939 - 0 Kč
2310 Pitná voda 53,000 Kč 66,985 Kč 50,000 Kč
2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5,000 5,000 5,000 Kč
2321 Odvád.a čišť.odpadních vod 5,000 Kč 5,000 Kč 5,000 Kč
3341 2139 Ost.příjmy z pronájmu majetku Kabel.televize 15,700 15,700 12,000 Kč
3341 Rozhlas a televize 15,700 Kč 12,000 Kč 12,000 Kč
3639 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti 0 3,000 - 0 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42,310 42,310 42,405 Kč
3639 Komun.služby a úz.Rozvoj j.n.42,310 Kč 45,310 Kč 42,405 Kč
3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3,000 3,000 3,000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3,000 Kč 3,000 Kč 3,000 Kč
3725 2324 Příj.nekapit.příspěvky náhrady 30,000 40,792 40,000 Kč
3725 Využív...
Navrh rozpoctu na rok 2020
Paragraf Položka Název
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Oček.skuteč <.>
<br> k 31.12.2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> rok 2020
<br> 1111 Daň z příj.fyz osob ze závis.č.580 000 600 000 600 000 Kč
<br> 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.X XXX XX XXX XX 000 Kč
<br> 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.50 000 55 000 55 000 Kč
<br> 1121 Daň z příjmu právnických os.510 000 500 000 500 000 Kč
<br> 1122 Daň z př.práv.osob za obce 0 0 - Kč
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Kč
<br> 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom odpadu 61 500 63 525 63 000 Kč
<br> 1341 Poplatek ze psů 700 1 200 1 000 Kč
<br> 1381 Daň z hazardních her 12 000 12 000 10 000 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000 250 000 250 000 Kč
<br> 4111 Neinv.přij.transfery z VPS SR 0 13 340 - Kč
<br> 4112 Neinv.přij.dotace ze SR-s.d.vzt 60 900 60 900 68 100 Kč
<br> 4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 0 127 000 - Kč
<br> Daňové příjmy 2 734 100 Kč 2 895 965 Kč 2 760 100 Kč
<br> 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 0 40 000 - Kč
<br> 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000 300 000 200 000 Kč
<br> 1032 Podpora produkční činnosti 300 000 Kč 340 000 Kč 200 000 Kč
<br> 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 53 000 53 000 50 000 Kč
<br> 2310 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 0 8 046 - Kč
<br> 2310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 0 5 939 - Kč
<br> 2310 Pitná voda 53 000 Kč 66 985 Kč 50 000 Kč
<br> 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000 5 000 5 000 Kč
<br> 2321 Odvád.a čišť.odpadních vod 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
<br> 3341 2139 Ost.příjmy z pronájmu majetku 15 700 15 700 12 000 Kč
<br> 3341 Rozhlas a televize 15 700 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti 0 3 000 - Kč
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42 310 42 310 42 405 Kč
<br> 3639 Komun.služby a úz.Rozvoj j.n.42 310 Kč 45 310 Kč 42 405 Kč
<br> 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000 3 000 3 000 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
<br> 3725 2324 Pří...

Načteno

edesky.cz/d/3400489

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz