« Najít podobné dokumenty

Obec Podluhy - Návrh rozpočtu r.2020 DSO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podluhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Návrh rozpočtu
<br> Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicko na rok 2020 dle odvětvového členění (paragrafů)
<br> IČ: 47560002 v Kč
<br> 50000 Dotace obcí na do XXX XXXX X XXX XXX,XX Přis obcí na režii 71 700 56310 Finanční ce — úrok 500 4 659 Kč
<br> v Kč 5 2292 Do vní obslužnost veře ' i službami 4 586 958,00 56310 Finanční a ce - bankovní 3 000,00 56409 Odměn včetně odvodů 61 700 00 56409 Ostatní ' a - sl 7 500,00 kem 4 659 158,00 Kč
<br> Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka je sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Dodatkem &.21 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovicka v roce 2020 dochází k nárůstu :) cca 1,8%.Dotace obci se navyšuje o cca 3,23%,do plné výše dodatku.Příspěvky obci na režii jsou navýšeny o cca 13,5 % aby pokryly celou výši režie DSO <.>
<br> Odměny a odvody jsou rozpočtovém; ve stejné výši jako v předcházejících letech,v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru,ve kterém je účetnictví zpracováváno (přesnou částku zatím nemáme) <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle 539 odst.6 zákna č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 5.12.2019 nebo ústně při jeho projednávání dne 10.12.2019 <.>
<br> Podle zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2019 a o jeho skutečném plnění,viz příloha č.2 <.>
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - Mikroregion Hořovicko - "Základ ní dokumenty DSO - doprava" a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 Městského úřadu Hořovice,odbor finanční,u pani Kateřiny Lukešová.Příloha:
<br> č.<.> ! ROZpis příjmů od jednotlivých obcí
<br> č.2 Výkaz FIN 2-12 k 31.10.2019
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX Dr.Ing.X...

Načteno

edesky.cz/d/3400139


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podluhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz