« Najít podobné dokumenty

Obec Borkovany - Veřejná nabídka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borkovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
ůšas Émšmvašw sa ŠŠŠŠÉHŠ Ewšmvmw EW ?SČ &% ?Šš
<br> GMC Barkůvany V sgušgéu sg: zákgmgm © sbaích ča 22331999 31%,% znění ?GZdŠĚŠŠCŠÁ
<br> přdežsůř
<br> wwkšaša
<br> w
<br> Éfššřšfžššfšůšš íaašbíáím aaa FMM gas
<br> řsdměism paghm 33911 páázamkyg za m pazamak pit 3596 (; výměřs 198 m?“ ? pazemsk paží ŠMQ © výměr? ?32 m2,pašmmůk pě 3392 © výměře 32%? m2 ? GGZ Bmkavmy.szemky jsm zapsásfgy na LV MGM šáhcamofavgký haji Kamgifášnž pramvášžě š—šusmýůčů
<br> _Š % maamššši ímmíwšmgtšš
<br> v
<br> 36% ars výměřs 2533 m2 ;.pššZťmšk íjmu € BĚŽŠŠ ším pagemgk paři 3392 & výměrů fsmůk p.čš 39% © výměře 24333 m?“ kaší,<.> <,>
<br> ? WŠŠÍŠÉŠĚG u Katasírášmšňs úřaáu pří?
<br> ?ísgšmmé našfšídky zasíšaajís && adresu ÚĚW ěšozěqwany.<,>
<br> ?šíýadné dGÉa—zy na mě,č.53% 43 iš 43% ží
<br> “Vyvěšmů na úřgání desge dm: É8„ ŠL Ríši? Žšňažiů za ízřšsšgš áůgky aims: 33,ÚEM?

Načteno

edesky.cz/d/3400029

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borkovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz