« Najít podobné dokumenty

Obec Lipůvka - oznámeni o jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipůvka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

26.11.2019 v 18.00 hod.
Pozvánka a návrh programu
<br> na
<br> 14.jednání zastupitelstva obce Lipůvka
<br>
Datum jednání:
<br>
26.11.2019 v 18.00 hod <.>
<br>
Místo jednání:
<br> zasedací místnost
<br>
<br>
<br>
<br>
Obecního úřadu v Lipůvce
Program jednání:
<br> 1.Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení programu jednání
<br> 3.Informace starosty obce
4.Jmenování členů do školské rady
<br> 5.Obecně závazná vyhláška obce Lipůvka č.1/2019 o místním poplatku ze psů,a č.2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> 6.Kupní smlouva na pozemek p.č.155/14 o výměře 45 m2
7.Směna pozemku p.č 976/138 o výměře cca 50m2
<br> 8.Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky k č.p.202
<br> 9.Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.na p.č.820/1,„Lipůvka – úprava DS,Petrošová“
<br> 10.Smlouva o dílo s Lesy města Brna,a.s.– zimní údržba komunikací
<br> 11.Smlouva o účasti obce Lipůvka na financování díla „Lipůvka,rozšíření vodovodu a kanalizace Pod bytovkou a rozšíření vodovodu Pod Habřím“
<br> 12.Dodatek ke smlouvě o dílo - Komunikace Pod Horkami
13.Žádost o pronájem pozemku p.č.298/1 o výměře 84 m2
<br> 14.Návrt rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 – MŠ a ZŠ Lipůvka
15.Rozpočtové opatření č.7/2019
<br> 16.Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám RD č.p.94
<br> 17.Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Rekonstrukce,přístavba a nástavba RD na p.č.1020/75 a 1020/74
18.Žádost o vydání stanoviska ke společnému oznámení záměru „novostavba RD Homolka,Lipůvka“ na p.č.841/8 a 838
19.Žádost o vyjádření – novostavba bytového domu na p.č.284,298/1
20.Kontrola faktur
<br> 21.Diskuze

Načteno

edesky.cz/d/3399728

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipůvka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz