« Najít podobné dokumenty

Obec Urbanice (Pardubice) - Výkaz FIN SOP k 31.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Urbanice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN SOP k 31.10.2019
Licence: DQCY
<br> Ministerstvo financí
<br> XCRGBA1A IBTA (01012019 f0101201'9J
<br> FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad
<br> sestavený k 10! 2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky:
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf a
<br> 6310 6310 6330 6330
<br> Položka Text I:
<br> 2142 Příimv z podílů na zisku & dividend
<br> Obecně příjmy a výdaje : finančních operaci
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> Svazek obcí Přeloučska ©U=532.Masyrykovo náměstí 25
<br> 535 01 Přelouč
<br> Schválený mzpoče!.Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku és RŠ 95 RU-
<br> 1' 2 3
<br> **itoo
<br> 6 800 000,00 6 800 000.00 86 347.84 86 347.84 6 BBB 347,84
<br> 100,00 100,00
<br> wxoxon
<br> 6 800 000,00 6 800 000,00
<br> tttil! ottxyo
<br> ttttt * * *** **
<br> 101.27
<br> **tiúů
<br> & 300 000,00
<br> 10.11.2019 19h15m12s
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDICG spoí.s r.0.strana 1 ! 11
<br> Licence: DQCY
<br> ||._R9;PočTovE VÝDAJE
<br> Paragraf Položka Text
<br> Schválený rozpočet 1
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2
<br> XC.-96514114 IBM.(01012019 f01012019j
<br> '— Výsledek od poč.—rm roku 3
<br> Ostatni osobní výdaje
<br> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> Nákup materiálu j.nv
<br> Služby školeni a vzdělávání
<br> Zpracování XXX a služby souv,s infv a komtechnoí Pohoštění
<br> Neinvestiční transfery obcím Nespecifikovaná rezervy
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj i.n <.>
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančnich operaci
<br> 140 000.00 8 100,00
<br> 1 000,00
<br> 2 000.00
<br> 2 000.00 13 500.00 10 000.00
<br> 313 900,00 490 500,00 9 500.00 9 500.00
<br> 140 000,00
<br> 8 100.00
<br> 1 000.00
<br> 2 000.00
<br> 2 000.00
<br> 13 500.00
<br> 10 000...

Načteno

edesky.cz/d/3398876


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Urbanice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz