« Najít podobné dokumenty

Město Kojetín - Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení vozidel a přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kojetín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveno.pdf (598 kB)
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE |||/4335 A MK,MASARYKOVO NÁMĚSTÍ,KOJETÍN TERMÍN: dne 22.11.2019 od 16:00 hod.do 20:00 hod <.>
<br> ENA \
<br> '*.;.UÍĚZTÉÁQ O %
<br> *; -1R__ž_NÍNÁ0_/i_ší *
<br> wm _
<br> f""“' -.<.> v.—___.„A__A _
<br> _Á
<br> MASARYKOVO NÁM.MASARYKOVO NÁM.MASARYKOVO NÁM.UZAVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO
<br> a 4:0 (»
<br> L
<br> 1 2 3 MASARYKOVO NÁM.MASARYKOVO NAM,[ UZAVŘENO UZAVŘEND 1
<br> _?
<br> EMA:
<br> 4 l <.>,%— zum „ HH-ÍO 95 A Mainz %anmsez "
<br> STAN DVE N 0
<br> (3.5.1.1.0.Neg-1110110019110.<.> DM.18.11.2019
<br> ft <.>
<br>.nu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Uzavřený úsek MK Masarykovo náměstí
<br> Uzavřený úsek sil.Ill/4335 Masarykovo náměstí
<br> Dopravní značení 828 bude umístěno 7 dní před zahájením uzavírky
2019-266035.pdf (346 kB)
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
<br> Oddělení dopravně správních agend
<br> Bratrská 34,750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna),fax: 420 581 268 697
<br> Spis zn.: MMPr/266035/2019/IV Přerov,dne 18.11.2019
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/267154/2019/IV
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> iveta.vicanova@prerov.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích
<br> 166/2019
<br>
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
<br> příslušný správní orgán,podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),postupem podle Části šesté Opatření obecné povahy zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy
<br>
<br> dočasného zákazu zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na krajských silnicích III/4335,II/367 a III/36723 a na místní komunikaci v Kojetíně I – Městě
<br> v rámci akce „Rozsvícení Vánočního stromu“
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,na
<br> základě písemného návrhu Města Kojetína,IČO 00301370,Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín I-
<br> Město (dále jen „navrhovatel“) ze dne 15.11.2019,po projednání s Policií České republiky <,>
<br> Krajským ředitelstvím Ol.kraje,Dopravním inspektorátem Přerov pod č.j.KRPM-120467-1/ČJ-2019-
...

Načteno

edesky.cz/d/3398101

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kojetín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz