« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání OZ 18.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 18. 9. 2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
18.9.2019
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta v 19,10 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno <.>
<br>
Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.Z.Semerád,p.H <.>
Kučerová,p.J.Kovář
Omluvena: sl.XXXX XXXXXXXXX
Host: X
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.projednání darovací smlouvy
3.různé
<br>
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.A.Jarkovská a p.J.Kovář
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 17.7.2019 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Projednání darovací smlouvy
<br> Zastupitelé nesouhlasí s převzetím pozemku parc.č.786/35
<br> Pro darování (převzetí) 0 Proti darování (převzetí) 6
<br>
3.Různé
<br>
a) Žádost pana R.S <.>
<br> Zastupitelé projednali žádost pana R.S.Rozhodli,aby nepovolená
stavba byla odstraněna <.>
<br> Pro odstranění stavby 6 Proti 0
<br>
b) Pokračování podpory Linky bezpečí
<br> Pro 0 Proti 6
<br>
<br> Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 19,40
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
Zapsala 18.9.2019 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br>
Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3397409

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz