« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání OZ 17.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 17. 7. 2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
17.7.2019
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta v 19,00 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.Z.Semerád,p.H <.>
Kučerová,p.J.Kovář a sl.XXXX XXXXXXXXX
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> X.kontrola minulého zápisu
2.rozpočtové opatření č.2
3.různé
<br>
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.H.Kučerová a p.Z.Semerád
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 22.5.2019 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
2.Rozpočtové opatření č.2
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.2.O.Z <.>
schválilo Rozpočtové opatření č.2 bez připomínek
<br>
<br> Pro 7 Proti 0
<br> 3.Různé
<br>
a) Darovací smlouva mezi firmou SICAR a obcí Masojedy
<br> Zastupitelé projednali návrh smlouvy mezi firmou SICAR a obcí
Masojedy.Zastupitelé mají výhrady k této smlouvě a pověřuji starostu
k dalšímu jednání
<br>
<br>
Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 20,30
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
<br>
Zapsala 17.7.2019 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3397408

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz