« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2020 – 2023
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE MASOJEDY
<br>
NA ROKY 2020 - 2023
<br>
v tisících Kč XXX XXX XXX XXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> Daňové příjmy X.500 1.500 1.550 1.600
Nedaňové příjmy 40 40 40 40
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery 65 65 65 65
Příjmy celkem 1.605 1.605 1.655 1.705
<br>
Běžné výdaje 1.520 1.505 1.550 1.600
Neinvestiční výdaje 2.000 100 80
Investiční výdaje
Dluhová služba 0 0 0 0
Výdaje celkem 3.520 1605 1.630 1.600
<br>
<br> Povinnost vypracovat rozpočtový výhled ukládá ustanovení § 2 odst.1 zákona č.557/2004
Sb.ze dne 24 září 2004.Je podkladem při sestavení rozpočtu obce pro jednotlivé roky <.>
Sestavení rozpočtového výhledu vychází z analýzy minulého období,tj.z účetních dat za
předchozí 3 XXXX a ze schváleného rozpočtu roku XXXX <.>
Rozpočtový výhled obce Masojedy je zpracován na základě těchto podkladů:
<br> • Rozpočet a účetnictví roku 2015-2018
• Rozpočtu na rok 2019
• Plán finančních požadavků na investiční a neinvestiční akce,které obec Masojedy
<br> zamýšlí realizovat v následujících letech
• Splátkový kalendář závazků obce
• Dluhová služba
<br>
Finanční rezerva obce činí 4.000.000,- Kč.Z této rezervy budou financovány výdaje,které
překročí příjmy <.>
V současné době obec nemá žádný úvěr a v plánovaném období ho nechce <.>
Obec požádá o dotaci na rekonstrukci rybníku.Očekávaná výše dotace je 80% nákladů <.>
<br>
<br> Plánované investiční a neinvestiční akce pro roky 2020 - 2023
<br> Oprava rybníku………………………………………………………2.000.000,-Kč
Úprava veřejného prostranství – dvůr obecního úřadu……………….<.> 100.000,- Kč
Údržba obecního majetku…………………………………….……….100.000,- Kč
Oslavy 680 let od založení obce……………………………………….<.> 80.000,- Kč
<br>
Vyvěšeno dne: 18.11.2019 Sejmuto dne:
<br> Obecní zastupitelstvo projedná dne 18.12.2019 XXXXX XXXXXXX - starosta

Načteno

edesky.cz/d/3397406


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz