« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - NY-KO návrh rozpočtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NY-KO návrh rozpočtu 2020
Svazek obcí NY-KO.IČO 40004542 xeo: 1.6.0 uaoea Navrh rozpočtu včetně plnění predchozího toku Bo: Mwhu rozpočtových zrnin Přimy sam-ý mvmý m má! rozpočet W mém XXX XXX XXX Nav XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX mot mooc: Koa-mnam.mn-0m 0.00 10000000 100000,00 0.00 3722 0000: moou Shi-mkmduchodpnm 02110000 00110000 5400.00 10000000 0010 00001 mooc: 0000000000031.sz 4000.00 4000.00 070.00 4000.00 0000 1000: mooc: „000%va 0.00 1000.00 1000.00 0.00 [m cam 00010000 00010000 04000000 100000001 Šmak cod nv-xo.IČO 40004042 10504 1.0.0 unus Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku WMO Schvdmý tur-voný mm rozpočet mimča 8m rozpoču M XXX XXX II:-v XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX mX: moou su.-mmm 21010000 00000000 20400040 01400000 m0 aootx moooc Womm 01000000 71000000 71000000 000000.00 0110 xxxx moooc mnm-Maamaa 0000.00 0000.00 4000.07 0000.00 0000 moct moooot MMvaw 0.00 1 000.00 1 000.00 0.00 [Wm 00110000 100000000 100410000 1100000.00| Svazek obcí nv-xo.neo 40004042 xeo-c 1.0.0 unozs Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku Fin-newim samy upa-mý nvm rumem mapce.W moštu Av Pol org; um 0010 1010 0010 0000 01001 100000: mmoovm 0.00 07022000 10700000 101000000 Imm 0.00 07011000 10700000 1m000.00| Počet záznamů: 9 mmm Ntwh mzpočm svazku obcí NYvKo na rok 202010 zveřelnbn v dalmatin—ká podobě na www-koa v sekci cream deska od 5112019 0 pevne Ohm!
<br> 60000 am 0000 od 5.11.2019 <.>
<br> PMÍWkMIWMMMDWWWMWM domummvummmmwdwxom
<br> 000000 pňlmnáníhdnánlsprůvnlmdy <.>
<br> mWMnmmpmwmvmamm-zmm,:maaxmmwmlwy.mmm <.>
<br> Wo dne : 5.11.2019 Sohvilono 0000000011000 čislo: Dne:
<br> | __A
<br> Svazek obcí NY-KO.IČO 40604642 K504 1.0.0 uaozo
<br> Návrh rozpočtu — závazné ukazatele.rok 2020
<br> Třídění: Par vzestupné.Pol vzestupne.Orel vzestupné.Oru2 vzestupne
<br> Rozpočet - závazné ukazateíe byty zpracovány v souladu se zněním 511 1010000 0.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravideoh územních rozpočtů ve znění zákona 0.320/2001 Sb.<.> č.450/2001 Sb.<.> 0.320/2002 Sb.<.> č.421/2004 Sb.<.> č.557/2...

Načteno

edesky.cz/d/3397404


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz