« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 6.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 6.11.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 6.11.2019 od 19 hodin
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> 3) Návrh rozpočtu pro rok 2020
<br> 4) Posouzení nákladů na chod ČOV
<br> 5) Posouzení žádosti o pokácení stromu (rodina Hladíkova) 6) Naplánování vánočních akcí a konce roku 2019
<br> 7) Žádost manželů Kučerových
<br> 8) Diskuse
<br> 9) Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva obce Zichovec dále jen „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 19.00 hodin v zasedací místnosti OU Zichovec starostou obce Romanem Vorlíčkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX Omluveni: XXXX XXXXXXX Hosté: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> O všech návrzích,které byly předmětem hlasování,bylo hlasováno veřejně — zdvižením ruky <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl jako zapisovatele Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovatele zápisu lng.Lenku Kratochvílovou a XXXXXXX Švajku.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.46/2019: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovateli Ing.Lenku Kratochvílovou a XXXXXXX Svajku <.>
<br> Hlasování Pro Protl Zdrzell se Usnesení č.46/2019 bylo schváleno <.>
<br> 8 0 O
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (příloha č.1) předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů Kučerových,která byla na úřad doručena až po zveřejnění pozvánky na zasedání zastupitelstva.Navrhl ji zařadit do programu zasedání zastupitelstva dodatečně.K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná...

Načteno

edesky.cz/d/3397305

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zichovec
27. 06. 2020
23. 06. 2020
18. 06. 2020
14. 06. 2020
11. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz