« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Pozvánka ZO Olešenka 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZO Olešenka 8/2019
Pozvánka
zasedání Zastupitelstva obce Olešenka č.8/2019
konaného dne 12.11.2019 od 19.00 v budově obecního úřadu <.>
<br> Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele <.>
2) Schválení programu <.>
3) Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání ZO <.>
4) Pozemkové úpravy – rozhodnutí o odvolání <.>
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č.2/2019 <.>
6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů 3/2019 <.>
7) Soubor vnitřních směrnic obce Olešenka <.>
8) Veřejná zeleň a dotace POVV2019
9) Hospodářský výsledek za 3Q 2019,prodejna COOP Olešenka
<br> 10) Střednědobý výhled rozpočtu obce Olešenka na roky 2020 - 23
<br> 11) Návrh rozpočtu a investice na rok 2020 <.>
12) Diskuze <.>
13) Usnesení <.>
14) Závěr <.>
Starosta obce Olešenka
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> V Olešence dne X.XX.XXXX
Vyvěšeno 4.11.2019
<br> Sejmuto dne 12.11.2019

Načteno

edesky.cz/d/3396964

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz