« Najít podobné dokumenty

Obec Chrást (Příbram) - Záměr pachtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrást (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pachtu
Obec Chrást
<br> Obecní úřad Chrást
<br> V Chrástu dne 18.listopadu 2019
<br> Obec Chrást zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Z á m ě r p r o p a c h t o v a t pozemek parc.č.29 - zahrada o výměře 147 m2,nacházející se v katastrálním území Oslí a který je zapsaný na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram <.>
<br> Zájemci o pacht se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 5.prosince 2019 <.>
<br> OBEC CHRÁST 262 72 gřeznice
<br> Ing.XXXX XXXXXX starosta obce Chrást
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.11.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3396835

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrást (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz