« Najít podobné dokumenty

Obec Karlín - Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO.pdf (184.87 kB)
Obec _Karlín Karlín č.60,696 14 Cejč,okres Hodonín
<br> V Karlíně dne 18.listopadu 2019 Pozvánka na veřejně zasedání Zastupitelstva Obce Karlín
<br> V souladu s ustanovením 5 103 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění svolávám tímto 8.veřejné zasedání Zastupitelstva obce,které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Karlíně dne 25.11.2019 v 18.00 hodin <.>
<br> Navržený program: 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu 2.Schválení programu 3.Kontrola usnesení 4.Informace o činnosti obce od 7.zasedání ZO 5.Rozpočtové opatření č.5,6,7 6.Smlouva o zřízení věcného břemene — VAK Hodonín,a.s.7.Záměr obce č.2/2019 — výpůjčka nemovitých věcí (pozemků) 8.Záměr obce č.3/2019 — prodej pozemku 9.Záměr obce č.4/2019 — výpůjčka nemovitých věcí (pozemků) 10.Nákup stavby č.p.41 k.0.Karlín na Moravě 11.Nově zákonné povinnosti o přístupnosti obecních www stránek 12.Zrušení telefonního automatu Karlín 13.ÚAMK — AMK Karlín -— Smlouva o nájmu obecních pozemků 14.Tříkrálová sbírka — zajištění 15.Zamýšlený nákup pozemků od ZEMAS,a.s.Archlebov 16.Založení vybraných krajinných prvků v k.0.Karlín na Moravě — výběrově řízeni 17.Zhotovení fotografii Karlína 18.Rekonstrukce budovy obecního úřadu — zpracování studie 19.Předcházení vzniku BRKO v obci — nové skutečnosti 20.Organizační záležitosti 21.Diskuze 22.Výsledky projednání ZO 23.Závěr,OBEC KARLIN Karlín č.60,696 14 Čejč okres Hodonín
<br> tel./fax: 5 IB 361 453 lCP-t 004 83 470
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.11.2019 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Datum zveřejnění v elektronické podobě: 18.11.2019 Datum sejmutí v elektronické podobě:

Načteno

edesky.cz/d/3396770

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz