« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkov (Žďár nad Sázavou) - Rozpočtové provizorium na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkov (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové_provizorium_na_rok_2020.pdf
Rozpočtové provizorium obce Vlkov na rok 2020
<br> Jelikož rozpočet obce Vlkov na rok 2020 bude schvalován počátkem roku 2020,předkládá se Zastupitelstvu obce Vlkov ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2020 <.>
<br> Hrazeny budou pouze nejnutnější provoznívýdaje vyplývající z rozpočtu r.2019,osobnívýdaje a odvody,platby daní a neočekávané výdaje vzniklé při nepředvídaných událostech,např.haváriích <.>
<br> Budou provedeny platby neuhrazených faktur za zdanitelné plnění uskutečněná před koncem roku 2019 <.>
<br> Pozn.: stanovení rozpočtového provizoria vychází 2 €; 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
<br> a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové provizorium obce Vlkov na rok 2020 v předloženém znění <.>
<br> Vlkov,4_ 11.2019
<br> RNDr.Aleš rojánek,PhD.starosta obce Vlkov

Načteno

edesky.cz/d/3396555


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkov (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz